22 lipca 2018. imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
  × strona główna
  

Budowa pływalni powiatowej w Rykach

Projekt budowy pływalni powiatowej w Rykach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, OSI PRIORYTETOWEJ VIII: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr 13/09-UDA-RPLU.08.02.00-06-110/09-00-0489:

Wartość projektu: 16 609 319,61 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 13 225 334,33 PLN

Aktualna wartość projektu (po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych):

Wartość projektu: 12 478 453,21 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 9 936 592,29 PLN

Projekt zakłada budowę i wyposażenie krytej pływalni w Rykach. Obiekt będzie składał się z basenu pływackiego o wymiarach 25x12,5 m, basenu do nauki pływania z częścią rekreacyjną, zjeżdżalni rurowej o długości 90 m z lądowiskiem, brodzika dla dzieci, dwóch wanien z hydromasażem, szatni, natrysków, toalet, a także recepcji, pomieszczeń dla personelu i pomieszczeń technicznych.  Basen pływacki będzie posiadał zmienną głębokość od 1,2 m do 1,8 m.

Projekt pn. „Budowa pływalni powiatowej w Rykach” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nadrzędnym celem realizacji przedsięwzięcia jest utworzenie placówki sportowej w powiecie ryckim, która zapewni wyrównanie szans w dostępie społeczności lokalnej, zwłaszcza młodzieży w wieku szkolnym do podstawowej infrastruktury sportowej.

Realizacja projektu przyczyni się do powstania wielozadaniowej krytej pływalni przeznaczonej do całorocznego użytkowania.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

·         Liczba wybudowanych obiektów sportowych – 1 szt.

·         Powierzchni wybudowanych obiektów sportowych – 1168,5 m2

·         Liczba doposażonych obiektów sportowych – 1 szt.

·         Powierzchni doposażonych obiektów sportowych – 1168,5 m2

·         Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu – 11.000 osób

·         Liczba osób korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu – 59.151 osób (mieszkańców powiatu ryckiego)

·         Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych etatów (EPC) – 23

Projekt jest realizowany zgodnie z następującym harmonogramem:

·         Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i złożenie wniosku o dofinansowanie – 2009r.

·         Podpisanie z Zarządem Województwa Lubelskiego umowy o dofinansowanie projektu – 26.01.2011 r.

·         Podpisanie z Wykonawcą inwestycji umowy na roboty budowlane – 30.06.2011 r.

·         Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu ( oddanie obiektu do użytkowania ) – 30.11.2012 r.

·         Planowany termin finansowego zakończenia projektu – 31.12.2012 r.

FOTOGALERIE

PODPISANIE UMOWY W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM NA BUDOWĘ BASENU

http://www.ryki.powiat.pl/index.php?dzial=galeria&kat=59&a=54

PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ BUDOWY PŁYWALNI POWIATOWEJ W RYKACH

http://www.ryki.powiat.pl/index.php?dzial=galeria&kat=56&a=51

PODPISANIE AKTU EREKCYJNEGO NA BUDOWĘ PŁYWALNI POWIATOWEJ W RYKACH

CZ. I: http://www.ryki.powiat.pl/index.php?dzial=galeria&kat=41&a=36

CZ. II: http://www.ryki.powiat.pl/index.php?dzial=galeria&kat=42&a=37

CZ. III: http://www.ryki.powiat.pl/index.php?dzial=galeria&kat=43&a=38

CZ. IV: http://www.ryki.powiat.pl/index.php?dzial=galeria&kat=44&a=39

CZ. V: http://www.ryki.powiat.pl/index.php?dzial=galeria&kat=45&a=40

ROZBIÓRKA BUDYNKÓW NA PLACU GDZIE POWSTANIE BASEN

http://www.ryki.powiat.pl/index.php?dzial=galeria&kat=57&a=52

PRACE BUDOWLANE

LIPIEC 2011 R. http://www.ryki.powiat.pl/index.php?dzial=galeria&kat=58&a=53

SIERPIEŃ 2011R. http://www.ryki.powiat.pl/index.php?dzial=galeria&kat=82&a=76

PAŹDZIERNIK 2011 R. http://www.ryki.powiat.pl/index.php?dzial=galeria&kat=81&a=75

GRUDZIEŃ 2011 R. http://www.ryki.powiat.pl/index.php?dzial=galeria&kat=101&a=95

MARZEC 2012 R. http://www.ryki.powiat.pl/index.php?dzial=galeria&kat=113&a=107

KWIECIEŃ 2012R.:  http://www.ryki.powiat.pl/index.php?dzial=galeria&kat=119&a=113

MAJ 2012 R

CZ. I: http://www.ryki.powiat.pl/index.php?dzial=galeria&kat=135&a=129

CZ.II: http://www.ryki.powiat.pl/index.php?dzial=galeria&kat=136&a=130

CZERWIEC 2012R.: http://www.ryki.powiat.pl/index.php?dzial=galeria&kat=147&a=140

SIERPIEŃ 2012

target=_blank>http://www.ryki.powiat.pl/index.php?dzial=galeria&kat=149&a=142%3Cbr

PAŹDZIERNIK 2012


http://www.ryki.powiat.pl/index.php?dzial=galeria&kat=152&a=145GRUDZIEŃ 2012

http://www.ryki.powiat.pl/index.php?dzial=galeria&kat=155&a=148

 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Lipiec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA