22 lipca 2018. imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
  × strona główna
  

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU STAROSTY RYCKIEGO
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU STAROSTY RYCKIEGO

Zgodnie z art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1592) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku, zwaną dalej "komisją".

     Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów
w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

SKŁAD KOMISJI:

1.      Stanisław Jagiełło – Starosta Rycki – Przewodniczący Komisji

2.      Adam Szymański – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

3.      Dariusz Wojdat – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

4.      insp. Zbigniew Jankowski – Komendant Powiatowy Policji w Rykach

5.      asp. szt. Waldemar Kuźlik – Komenda powiatowa Policji w Rykach

6.      st. bryg. Krzysztof Miłosz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rykach

7.      Hanna Dobek – Prokurator Rejonowy w Rykach

8.      Dorota Czekirda – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rykach

9.      Marek Basaj – Przedstawiciel Miasta Dęblin

10.  Tomasz Bany – Zastępca Burmistrza Ryk

11.  Zenon Stefanowski – Wójt Gminy Kłoczew

12.  Stanisław Rudnicki – Przedstawiciel Gminy Nowodwór

13.  Marek Błachnio – Przedstawiciel Gminy Stężyca

14.  Piotr Długoszek – Przedstawiciel Gminy Ułęż

INFORMACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI W DNIU 09.12.2011 R.

 Komisja_Bezpieczenstwa.doc

 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Lipiec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA