22 lipca 2018. imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
  × strona główna
  

Pozyskujemy środki zewnętrzne

BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI POWIATOWEJ W RYKACH

Inwestycja zrealizowana w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet VIII: Infrastruktura Społeczna, Działania 8,2 Infrastruktura Szkolna i Sportowa

Wartość projektu: 16.609.319,61 zł

Kwota dofinansowania EFRR: 13.225.334,33 zł

Wartość projektu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego: 12.479.371,65 zł

Kwota dofinansowania EFRR: 9.983.497,32 zł

Wkład własny: 2.495.874,33 zł

Zakres zadania obejmuje budowę i wyposażenie krytej pływalni powiatowej w Rykach. Obiekt będzie składał się z: basenu pływackiego o wymiarach 25 x 12,5 m o zmiennej głębokości od 1,2 m do 1,8 m; basenu do nauki pływania z częścią rekreacyjną, zjeżdżalni rurowej o długości 90 m z lądowiskiem, brodziku dla dzieci, dwóch wanien z hydromasażem, szatni, natrysków, toalet, recepcji, pomieszczeń dla personelu i pomieszczeń technicznych. Powstający obiekt będzie liczył 1.168,5 m2 powierzchni.

Zadanie realizuje firma Instalbud z Rzeszowa, wybrana w postępowaniu przetargowym.

Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu 2011 r. ich zakończenie planowane jest na grudzień 2012r.

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH OD DROGI KRAJOWEJ NR 17 W RYKACH DO DROGI KRAJOWEJ NR 48 W DĘBLINIE

Inwestycja zrealizowana w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet V: Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy

Wartość projektu: 6.754.01,86 zł

Wysokość dofinansowania: 85,09%

Kwota dofinansowania z RPO: 5.747.255,24 zł

Wkład własny: 1.006.776,62 zł ( środki z budżetu Powiatu, Gminy Ryki i Miasta Dęblin)

Inwestycja zwana „Mega Projektem” to efekt dobrej współpracy pomiędzy Powiatem Ryckim, a innymi powiatami z terenu województwa lubelskiego, która zaowocowała złożeniem pierwszego wspólnego wniosku samorządów powiatowych do RPO pod nazwą „ Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę    i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych                       i wojewódzkich”. Do projektu przystąpiło 16 powiatów z terenu województwa lubelskiego, dzięki czemu na Lubelszczyźnie zmodernizowano 155 km dróg i 48 km chodników.

Na terenie Powiatu Ryckiego inwestycja przebiegała na terenie Gminy Ryki i Miasta Dęblin.

Na terenie Gminy Ryki zmodernizowano blisko 4 km odcinek ul. Przemysłowej (od drogi krajowej nr 17), aż do ul. Słowackiego. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o długości 2,6 km oraz chodnik o łącznej długości 3,5 km. Ponadto wykonano zjazdy na posesje i pola, odwodnienie jezdni oraz ustawiono barierki ochronne. 

Na terenie Miasta Dęblin inwestycją zostały objęte ulice: Konopnicka, Lipowa, Jagiellońska i Stawska. Prace rozpoczęły się od skrzyżowania ul. Stawskiej i Jagiellońskiej, a zakończyły się na drodze krajowej nr 48. Na skrzyżowaniach ulic: Stawskiej i Jagiellońskiej oraz Lipowej i Konopnickiej wybudowano ronda. Ponadto powstało łącznie ponad 1,5 km chodnika oraz 2,5 km ciągu pieszo-rowerowego.

Prace rozpoczęły się w lipcu 2010 r., a zakończyły się w czerwcu 2011r.

PARTNERSKA PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMIN: STĘŻYCA, RYKI, UŁĘŻ I NOWODWÓR

Inwestycja zrealizowana w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Wartość projektu: 3.126.313,81 zł

Wysokość dofinansowania: 50%

Kwota dofinansowania: 1.563.156,00 zł

Wkład własny: 1.563.157,81 zł w tym:

·         Środki z budżetu Powiatu: 684.459,81 zł

·         Środki z budżetu Gminy Stężyca: 213.462,00 zł

·         Środki z budżetu Gminy Ryki: 161.764,00 zł

·         Środki z budżetu Gminy Ułęż: 179.472,00 zł

·         Środki z budżetu Gminy Nowodwór: 324.000,00 zł

Zakres inwestycji obejmował przebudowę odcinków dwóch dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 1428L Grabów Szlachecki – Nowodwór – Białki Dolne oraz drogi powiatowej nr 1405L Ryki-Stężyca. Łączna długość zmodernizowanych dróg: 17, 52 km. Jest to najdłuższa inwestycja z udziałem środków z NPPDL na terenie województwa lubelskiego.

Projekt stanowi kontynuację i jednocześnie zwieńczenie przebudowy ciągów drogowych nr 1428L i 1405L modernizowanych odcinkowo w latach poprzednich przy udziale środków własnych powiatu i zewnętrznych ( m.in. ZPOR, SAPARD, NPPDL).

 

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w kwietniu 2010 r., a zakończyła sierpniu 2010 r.

PROMOCJA POWIATU RYCKIEGO NARZĘDZIEM ROZWOJU LOKALNEGO

Projekt zrealizowany w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet II: Infrastruktura Ekonomiczna, Działanie: 2.4B Marketing gospodarczy

Wartość projektu: 302.459,02 zł

Kwota dofinansowania: 254.149,66

Wkład własny Powiatu: 48.309,36 zł

Głównym celem projektu była promocja gospodarcza powiatu. Przedsięwzięcie umożliwiło dalszy rozwój szeroko pojętej współpracy z przedsiębiorcami, jak również stworzenie lokalnej marki oraz jej wypromowanie, szczególnie w kręgach gospodarczych.

W ramach projektu zostało uruchomione Centrum Obsługi Inwestora, dla którego opracowano analizy atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz oferty inwestycyjne dla wybranych terenów.

Celem utworzenia marki i strategii powiatu jest zacieśnienie współpracy z lokalnymi firmami, tak, aby przedsiębiorcy utożsamiali się z powiatem ryckim i właśnie tu dostrzegali możliwość dalszego rozwoju.

W trakcie realizacji projektu powstał System Identyfikacji Wizualnej. Jego działania są skoncentrowane na pozytywnej zmianie wizerunku marketingowego powiatu. Opracowano również profesjonalne materiały promocyjne, które są rozpowszechniane na terenie całego kraju. Dzięki projektowi utworzony został gospodarczy portal internetowy, na którym znajdują się oferty inwestycyjne oraz materiały promocyjne.

Projekt rozpoczął się w styczniu 2011 r., a zakończył w lipcu 2011 r.

PODNIESIENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Z POWIATU RYCKIEGO

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 643.550,00 zł

Kwota dofinansowania: 549.710,00 zł w tym

·         EFS: 547.017,50 zł

·         Budżet Państwa: 2.692,50 zł

Wkład własny Powiatu niepieniężny: 93.840,00 zł

Głównym celem projektu była poprawa jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie ryckim poprzez modernizacje oferty kształcenia zawodowego, realizacje programów rozwojowych oraz wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.  Przedsięwzięcie ukierunkowane było na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, takich jak języki obce, przedsiębiorczość oraz umiejętność odnalezienia się na rynku pracy.

Projekt przyniósł wymierne korzyści w postaci opracowania „Strategii Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Ryckim”. Strategia zawiera m.in. analizę szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu, jego potrzeby oraz kierunki rozwoju, analizę lokalnego rynku pracy oraz możliwości finansowych szkolnictwa.

Projekt skierowany było do 240 uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu. Dzięki przedsięwzięciu uczniowie mieli możliwość bezpłatnego uczestnictwa           w zajęciach z przedsiębiorczości oraz w zajęciach językowych (jęz. angielski i niemiecki), które kończyły się egzaminem umożliwiającym zdobycie Europejskiego Certyfikatu Językowego TELC.

W ramach projektu w Starostwie Powiatowym w Rykach funkcjonowało również Biuro Karier, w którym uczniowie mogli uzyskać informacje na temat samego projektu, możliwości rozwoju zawodowego i dalszej drogi zdobywania wiedzy oraz informacje o ofertach pracy dla absolwentów szkół zawodowych.

Projekt rozpoczął się w lutym 2010 r., a zakończył w lipcu 2011 r.

INNOWACYJNY PRACOWNIK OŚWIATY

Program zrealizowany w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Wartość projektu: 164.640,00 zł

Kwota dofinansowania: 139.944,00 zł

Wkład własny Powiatu: 24.696,00 zł

Celem projektu było podniesie kwalifikacji zawodowych pracowników oświatowych. Cykl szkoleń obejmował 3 grupy tematyczne: efektywne zarządzanie placówką oświatową, zarządzanie jej finansami i administracją oraz szkolenie z możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych, a także platformy edukacyjnej do prowadzenia zajęć lekcyjnych.

Projekt rozpoczął się w lutym 2010 r., a zakończył w sierpniu 2010 r.

ARCHIWUM

Archiwum inwestycji lata 2006 – 2009: http://www.archiwum.ryki.powiat.pl/index.php?id=113

1.      Kompleksowa Przebudowa Infrastruktury Drogowej Ryki – Rososz – Grabów Szlachecki I Etap

2.      Modernizacja Dróg Powiatowych – Sarny – Ułęż – Drążgów w Powiecie Rycki

3.      Modernizacja ul. Spacerowej i Składowej w Dęblinie

 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Lipiec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA