Tutaj jesteś Aktualności Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 1 Konsultacje w sprawie projektu...

Elektroniczna tablica ogłoszeń

07-11-2016

Konsultacje w sprawie projektu Wieloletniego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018.

Zdjęcie Artykułu

Na podstawie §1, §3 ust.1 pkt 3 Uchwały Nr IV/24/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i i

Zarząd Powiatu w Rykach poddaje po konsultacje projekt Wieloletniego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018.

Projekt zamieszcza się na stronie Starostwa Powiatowego w Rykach (ryki.powiat.pl zakładka tablica ogłoszeń) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (https://spryki.bip.lubelskie.pl zakładka Ogłoszenia). Uwagi do projektu należy składać do dnia 14 listopada 2016 r. pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rykach, pocztą elektroniczną na adres starostwo@ryki.powiat.pl lub za pośrednictwem platformy EPUAP.

Wieloletni Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [332.03 KB]

 

Powrót