Tutaj jesteś Aktualności Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 1 Przetarg nieograniczony Rejonowego...

Elektroniczna tablica ogłoszeń

30-10-2018

Przetarg nieograniczony Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rykach: Dostawa maszyn rolniczych i budowlanych dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rykach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Dostawa maszyn rolniczych i budowlanych dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rykach”

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ,w ramach operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, poddziałanie: Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

 

Ogłoszenie o zamównieniu RZSW Ryki, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [568.20 KB]

SIWZ Ryki, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.95 MB]

Zal. Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [848.05 KB]

Zal. Nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Kop, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [634.84 KB]

Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.48 MB]

Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [815.54 KB]

Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.12 MB]

Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzór informacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [891.62 KB]

Zal. Nr 7 - Projekt umowy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [998.57 KB]

Zal. Nr 8 do SIWZ - Pełnomocnictwo, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.25 MB]

Zal. Nr 9 do SIWZ - Oświadczenie RODO, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.34 MB]

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [501.44 KB]

OTWARCIE OFERT, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [754.07 KB]

Informacja o wyborze oferty, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [803.28 KB]

Powrót