Tutaj jesteś Aktualności Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 1 Konsultacje w sprawie projektu...

Elektroniczna tablica ogłoszeń

27-12-2018

Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Zdjęcie Artykułu

Na podstawie §1, §3 ust.1 pkt 3 Uchwały Nr IV/24/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie poddaje się pod konsultacje projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Projekt zamieszczony jest w załączniku.

Uwagi do projektu należy składać do dnia 11 stycznia 2019 r. pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rykach, pocztą elektroniczną na adres starostwo@ryki.powiat.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
 
Powrót