Tutaj jesteś Aktualności Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 1 XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu...

Elektroniczna tablica ogłoszeń

27-06-2019

XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Na XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Rykach, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2019 r. zostały podjęte następujące uchwały:

  1. Nr XIII/51/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. Nr XIII/52/19 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.,
  3. Nr XIII/53/19 w sprawie udzielenia w 2020 r. Gminie Ryki pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Niwa Babicka”,
  4. Nr XIII/54/19w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rycki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  5. Nr XIII/55/19 w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,
  6. Nr XIII/56/19 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
  7. Nr XIII/57/19 w sprawie dostosowania nazwy Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
  8. Nr XIII/58/19 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie,
  9. Nr XIII/59/19 w sprawie nadania Statutu Pływalni Powiatowej w Rykach,
  10. Nr XIII/60/19 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2020.

Uchwały dostępne w załączniku:

Nr XIII/51/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.09 MB]

Nr XIII/52/19 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.35 MB]

Nr XIII/53/19 w sprawie udzielenia w 2020 r. Gminie Ryki pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Niwa Babicka”, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [468.90 KB]

Nr XIII/54/19w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rycki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [809.38 KB]

Nr XIII/55/19 w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [386.23 KB]

Nr XIII/56/19 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [383.06 KB]

Nr XIII/57/19 w sprawie dostosowania nazwy Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [382.75 KB]

Nr XIII/58/19 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [374.89 KB]

Nr XIII/59/19 w sprawie nadania Statutu Pływalni Powiatowej w Rykach, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [338.66 KB]

Nr XIII/60/19 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [625.79 KB]

Powrót