Tutaj jesteś Aktualności Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 1 Konkurs ofert na realizację zleconego...

Elektroniczna tablica ogłoszeń

07-11-2019

Konkurs ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej

Zdjęcie Artykułu

W zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ryckiego w roku 2020.

Zarząd Powiatu w Rykach ogłasza konkurs ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ryckiego w roku 2020. Oferty na realizację zadania składa się w terminie do dnia 28 listopada 2019 r. do godziny 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rykach ul. Leona Wyczółkowskiego 10a w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę organizacji pozarządowej oraz napis o treści „Oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ryckiego w roku 2020”. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Rykach, a nie data stempla pocztowego na dowodzie nadania przesyłki z ofertą. W załączeniu treść ogłoszenia o konkursie.
 
Powrót