Tutaj jesteś Aktualności Elektroniczna Tablica Ogłoszeń 1 XIX Sesja Rady Powiatu w Rykach

Elektroniczna tablica ogłoszeń

08-11-2019

XIX Sesja Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Na XIX Sesji Rady Powiatu w Rykach, która odbyła się w dniu 30 października 2019 r. zostały podjęte następujące uchwały:

  1. Nr XIX/69/19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Rykach.
  2. Nr XIX/70/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stężyca.
  3. Nr XIX/71/19 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.
  4. Nr XIX/72/19 zmieniającą Uchwałę Rady Powiatu w Rykach Nr XIII/60/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2020.
  5. Nr XIX/73/19 zmieniającą Uchwałę Nr X/52/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 26 września 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego.
  6. Nr XIX/74/19 w sprawie ustalenia harmonogramu pracy aptek pełniących dyżury nocne oraz całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu ryckiego w okresie od 6 stycznia 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku.
  7. Nr XIX/75/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/252/18 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Rycki.
  8. Nr XIX/76/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/161/09 Rady Powiatu w Rykach z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Rycki.
  9. Nr XIX/77/19 w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznaczono dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2019 roku na Powiat Rycki.
 
Uchwały dostępne w załączniku:

Nr XIX/69/19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Rykach, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [135.29 KB]

Nr XIX/70/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stężyca, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [474.28 KB]

Nr XIX/71/19 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.72 MB]

Nr XIX/72/19 zmieniającą Uchwałę Rady Powiatu w Rykach Nr XIII/60/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [534.84 KB]

Nr XIX/73/19 zmieniającą Uchwałę Nr X/52/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 26 września 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [756.67 KB]

Nr XIX/74/19 w sprawie ustalenia harmonogramu pracy aptek pełniących dyżury nocne oraz całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu ryckiego w okresie od 6 stycznia 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [888.70 KB]

Nr XIX/75/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/252/18 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Rycki, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [569.75 KB]

Nr XIX/76/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/161/09 Rady Powiatu w Rykach z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Rycki, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [679.76 KB]

Nr XIX/77/19 w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznaczono dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2019 roku na Powiat Rycki, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [931.66 KB]

 
Powrót