Tutaj jesteś Aktualności XI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o...

Aktualności

23-04-2014

XI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Zdjęcie Artykułu

14 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach odbył się finałowy etap XI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ryckiego.

Tegoroczna edycja konkursu zbiegła się z 10 rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Rycki, Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach oraz Dyrektor Studiów Podyplomowych Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach.

Z uczestnikami konkursu spotkał się Tadeusz Oryl Wicestarosta Rycki, który pogratulował zwycięzcom oraz wyraził uznanie dla uczniów, którzy interesują się zagadnieniami związanymi z Unią Europejską. Wicestarosta zachęcał młodzież do stałego pogłębiania i aktualizowania wiedzy na ten temat.

W etapie finałowym konkursu wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych, które odbyły się w poszczególnych szkołach 28 marca 2014 r.

Do  XI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej przystąpili   uczniowie  z następujących szkół:

1.       Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

2.       Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im gen F. Kleeberga w Dęblinie.

3.       Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im Marii Dąbrowskiej w Dęblinie.

4.       Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie.

5.       Zespół Szkół  im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie.

6.       Liceum Ogólnokształcąceim. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach.

7.       Zespół SzkółZawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach.

8.       Zespól Szkół Zawodowych Nr 2 im. L. Wyczółkowskiego w Rykach.

Arkusze testowe z pytaniami do etapu finałowego konkursu zostały przygotowane przez Panią Grażynę Piskorską Dyrektora Studiów Podyplomowych Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach.

 Nad prawidłowym przebiegiem etapu finałowego konkursu czuwała Komisja Konkursowa w składzie : Przewodnicząca - Pani Grażyna Piskorska Dyrektor Studiów Podyplomowych Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, Pani Ewa Stonio - przedstawicielka Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach, Pani Monika Pudło - przedstawicielka Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach, Pan Jarosław Lipski - przedstawiciel Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach.

Laureatami XI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej zostali:

I miejsce:

Dudek Michał -  I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach,

II miejsce  ex aequo:

Lewandowski Łukasz  - I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach,

Błachnio Eliza -  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie,

Madej Magdalena -   Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. L. Wyczółkowskiego w Rykach, 

Ejchsztet  Mateusz -  Zespół  Szkół Zawodowych Nr 2 im. L. Wyczółkowskiego w Rykach,

III miejsce:

Wójcik Mateusz -  Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im Marii Dąbrowskiej w Dęblinie.

Laureatom Konkursu nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców w ZSZ nr 2 w Rykach oraz dyplomy wręczyli: Tadeusz Oryl Wicestarosta Powiatu Ryckiego Halina Łysoń Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach.

XI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Powrót