Tutaj jesteś Aktualności IV Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

Aktualności

30-04-2014

IV Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

Zdjęcie Artykułu

29 kwietnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie odbyły się IV Powiatowe Targi Edukacji i Pracy. Organizatorami przedsięwzięcia są: Starostwo Powiatowe w Rykach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rykach

Oficjalnego otwarcia Targów dokonała Hanna Czerska-Gąsiewska Przewodnicząca Rady Powiatu wraz ze Stanisławem Jagiełło Starostą Ryckich. Przybyłych gości powitała Jolanta Kiebzak Dyrektor ZSZ nr 1 w Dęblinie razem z Piotrem Gałkowskim Dyrektor PUP w Rykach.

Powiatowe Targi Edukacji i Pracy to przedsięwzięcie skierowane do młodzieży, głównie klas trzecich gimnazjum i ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, jak również do osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wszystkich zainteresowanych odnalezieniem nowych ścieżek kariery zawodowej. Głównym celem Targów jest przedstawienie oferty edukacyjnej, ofert lokalnego i krajowego rynku pracy oraz wymagań, jakie pracodawcy stawiają potencjalnym pracownikom.

W tegorocznych Targach Edukacji i Pracy wzięło udział 46 wystawców, w tym 10 szkół ponadgimnazjalnych, 2 szkoły policealne, 3 uczelnie wyższe oraz 32 pracodawców.

Aktywny udział w przedsięwzięciu wzięły Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne z Ryk i Dęblina. Pedagodzy oraz psycholodzy służyli pomocą młodym ludziom w wyborze dalszej drogi kształcenia. Na stoiskach poradni można było wykonać test osobowości i zainteresowań, test inteligencji, analizę skłonności zawodowych lub skorzystać z przewodników po zawodach.

Nowością podczas tegorocznych Targów były warsztaty prowadzone przez doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach i Filii w Dęblinie z zakresu:

-   kreowania własnego wizerunku, którego celem było podniesienie wiedzy z zakresu kreowania własnego wizerunku, identyfikowania obszarów własnej osobowości, postaw, kompetencji;

-   ja i pracodawca, czyli jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

Ponadto specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w Puławach, Urzędu Skarbowego w Rykach zaprezentowali swój panel wykładowy, a przez pozostały czas trwania Targów udzielali porad indywidualnych. 

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy w Lublinie zaprezentowało rezultaty badań rynku pracy w obszarze powiatu ryckiego oraz nastąpiła prezentacja WIRTUALNEGO DORADCY, który jest cennym narzędziem służącym określeniu orientacji zawodowej uczniów, studentów oraz osób poszukujących pracy.

Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinieudzielał porad z zakresu stosowania Kodeksu Pracy.

W trakcie imprezy został przeprowadzony konkurs na najciekawsze stoisko Powiatowych Targów Edukacji i Pracy. Głównym celem konkursu było podniesienie jakości i poziomu stoisk prezentujących dorobek szkół, instytucji szkoleniowych biorących udział w Targach, upowszechnienie informacji o wszystkich typach szkół oraz ich zakresie działań i specyfice. Miejsce I w konkursie zajęło stoisko przygotowane przez ZSZ nr 1 w Dęblinie, miejsce II stoisko ZSZ nr 2 w Dęblinie, natomiast miejsce III stoisko ZSZ nr 2 w Rykach.

Po raz pierwszy spośród pracodawców biorących udział w Targach za aktywność na lokalnym rynku pracy, liczbę przedstawionych ofert pracy na Targach oraz estetyka stoiska wystawienniczego wyróżniono firmy: PUMAR-1 s.j. w Rykach, KALNEX w Dęblinie, PPHU AKKO Monika Królik.

Powrót