Tutaj jesteś Aktualności Absolutorium Zarządowi udzielone

Aktualności

07-07-2014

Absolutorium Zarządowi udzielone

Zdjęcie Artykułu

Wykonanie budżetu za 2013 rok z pozytywną opinią organu nadzoru oraz Rady Powiatu Niemal jednogłośnie Rada Powiatu na sesji w dniu 30 czerwca udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Głosowanie Radnych poprzedziła prezentacja multimedialna, przedstawiona przez Skarbnika Powiatu Jadwigę Trzcińską, która pokrótce omówiła realizację budżetu, pozyskane bezzwrotne środki finansowe oraz zrealizowane zadania inwestycyjne, które służą społeczności lokalnej.

Zrealizowano dochody powiatu w kwocie 53.286.681 zł, natomiast wydatki zamknęły się kwotą 50.777.087 zł, w związku z czym rok budżetowy zamknięto nadwyżka w kwocie  2.509.594 zł. Stan zadłużenia uległ zmniejszeniu do kwoty 8.686.500 zł, co stanowi 16,31 % zrealizowanych dochodów. Zarząd podejmował skuteczne działania w celu pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych bezzwrotnych.

Rada Powiatu - czternastoma głosami, przy jednym wstrzymującym i jednym przeciwnym udzieliła Zarządowi  absolutorium za 2013 r.

Dziękując za udzielone absolutorium Starosta Rycki Stanisław Jagiełło złożył podziękowania wszystkim radnym, dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu, kierownikom wydziałów starostwa, służbom finansowym oraz wszystkim pracownikom powiatu, którzy zaangażowani byli przy realizacji budżetu i zadań inwestycyjnych.

Więcej informacji z wykonania budżetu poniżej, zapraszamy.

Sprawozdanie 

Powrót