Tutaj jesteś Aktualności Powiat Rycki realizuje kolejny...

Aktualności

10-07-2014

Powiat Rycki realizuje kolejny projekt z udziałem środków zewnętrznych

Zdjęcie Artykułu

25 czerwca 2014r. Powiat Rycki podpisał umowę na realizację kolejnego projektu z udziałem środków zewnętrznych pn. „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego”. Jego celem jest przede wszystkim promocja potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej naszego regionu zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców jak również osób zajmujących się tematyką wykorzystywania potencjału gospodarczego i inwestycyjnego.  Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia będą ukierunkowane na:

-  zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu ,

- promocję gospodarczą,

- rozwój przedsiębiorczości,

-  umocnienie marki gospodarczej Powiatu Ryckiego.  

Cele przedsięwzięcia będą realizowane m.in. poprzez organizację konferencji ogólnopolskich, udział w targach gospodarczych na terenie całego kraju, szeroką kampanię promocyjną w mediach, a szczególnie w Internecie. Działania te mają za zadanie utrwalenie wizerunku Powiatu Ryckiego, jako miejsca przyjaznego inwestycjom i otwartego na kooperację oraz podniesienie konkurencyjności regionu na rynku gospodarczym zarówno krajowym jak i międzynarodowym.

Całkowita wartość projektu wynosi 484.066,50 zł. z czego 85% czyli 411.456,52 zł stanowi dofinansowanie z RPO, natomiast pozostałe 15 % (72.609,98 zł) wkład własny Powiatu Ryckiego.

Projekt „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego” będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: II. Infrastruktura ekonomiczna.

Powrót