Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie o naborze wniosków

Aktualności

24-07-2014

Ogłoszenie o naborze wniosków

Zdjęcie Artykułu

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składnia za pośrednictwemStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” Wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

 „Odnowa i rozwój wsi”-383 142,68 zł.

„Małe Projekty”  247 729,45 .

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw- 266 802,16

 

1.     Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:                  

 

od dnia 11.08.2014 r. do dnia 25.08.2014 r.

 

2.   Miejsce składania wniosków:

 Biuro Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego  10A (budynek Starostwa Powiatowego w Rykach pokój Nr 114) w godzinach 7.30 - 15.00

 

3.     Tryb składania wniosków: Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa  w dniu 25.08.2014 r. o godz. 15ºº. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Sekretariatu Biura LGD do godz. 15.00 najpóźniej w dniu  25.08.2014 roku.

 

4.     Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy na poszczególne działania oraz instrukcje wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” www.lokalnagrupadzialania.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  www.arimr.gov.pl

 

5.     Kryteria niezbędne do wyboru operacji przez LGD w ramach poszczególnych działań zamieszczone zostały na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiegowww.prow.lubelskie.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  www.arimr.gov.pl

 

6.     Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz ich wzory znajduję się na stronie internetowejwww.lokalnagrupadzialania.ploraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  www.arimr.gov.pl

 

7.   Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest uzyskanie 60 % punktów podczas oceny według kryteriów wyboru operacji.

 

8.   Preferowane będą operacje inwestycyjne, których zakres obejmuje odnawialne źródła energii

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Powrót