Tutaj jesteś Aktualności XI Przegląd Twórczości Ludowej

Aktualności

18-08-2014

XI Przegląd Twórczości Ludowej

Zdjęcie Artykułu

17 sierpnia na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego Wyspa Wisła w Stężycy odbył się XI Przegląd Twórczości Ludowej. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Towarzystwo Przyjaciół Stężycy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy.

Celem przeglądu było propagowanie i kultywowanie kultury ludowej oraz wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami, konfrontacja dokonań i poszukiwań twórczych, a także prezentacja dorobku artystycznego lokalnych twórców. Dziedzictwo kulturowe jest niematerialnym dobrem narodowym, należy przekazywać to dobro młodym pokoleniom. Przegląd Twórczości Ludowej przybliżył piękno i bogactwo kultury ludowej, często zapomnianej. 

Wydarzenie uświetniło przybycie zaproszonych gości m.in. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, Europosła Krzysztofa Hetmana, Posła Jarosława Żaczka oraz Doradcy Wojewody Lubelskiego Michała Sadury. W przeglądzie uczestniczyli także przedstawiciele lokalnej władzy: Przewodnicząca Rady Powiatu Hanna Czerska-Gąsiewska, Starosta Rycki Stanisław Jagiełło, członkowie Rady Powiatu, wójt gminy Stężyca Zbigniew Chlaściak, członkowie Rady Gminy Stężyca, przedstawiciele placówek organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu ryckiego.

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Rososzy oraz Klubu Aktywnych Kobiet ze Stężycy przywitały gości chlebem i solą, zgodnie ze staropolskim zwyczajem. Minister Marek Sawicki, na ręce którego został złożony dar, podzielił się chlebem z lokalnymi władzami oraz zgromadzoną publicznością. W trakcie przemówienia Minister Rolnictwa podkreślił, że Przegląd Twórczości Ludowej jest wydarzeniem unikatowym na skalę ogólnopolską. Zaznaczył, że twórczość ludowa jest niezwykle ważnym elementem naszego dziedzictwa kulturowego i należy ją przekazywać następnym pokoleniom.

Podczas przeglądu zaprezentowali się wykonawcy w różnym wieku od przedszkolaków po seniorów. W sumie wystąpiło ponad 350 artystów z zespołów śpiewaczych, kół gospodyń wiejskich, solistów oraz muzyków ludowych z obszaru województwa lubelskiego i mazowieckiego. Zespół wokalno-taneczny przy Towarzystwie Przyjaciół Góry Puławskiej zaprezentował widowisko taneczno-muzyczne łączące tradycyjne i współczesne elementy biesiady weselnej. Grupa Rekonstrukcyjna Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin wykonała najpopularniejsze piosenki żołnierskie. Członkowie zespołów śpiewaczych i kół gospodyń wiejskich oraz soliści zaprezentowali utwory zarówno w języku gwarowym, jak i szlagiery muzyki biesiadnej. Na scenie nie zabrakło przebojów ludowych, jak np. „Lipka”, „Ja do miasta nie pojadę” czy „Pognała wołki”. Publiczność tańczyła i śpiewała razem z wykonawcami.

Artyści zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz statuetkami. Wydarzenie było dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 431 „Funkcjonowanie LGD nabywanie umiejętności i aktywizacja.”

XI Przegląd Twórczości Ludowej

Powrót