Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie

Aktualności

22-08-2014

Ogłoszenie

Zdjęcie Artykułu

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413-Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nie rolniczej” - 33 950,00 zł.

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od dnia 25.08.2014r. do 08.09.2014r.

2. Miejsce składnia wniosków: Biuro Lokalnej Grupy działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A (budynek Starostwa powiatowego w Rykach pok. nr 114) w godzinach 7.30-15.00

3. Tryb składania wniosków: Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 08.09.2014r. o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Sekretariatu Biura LGD do godz. 15.00 najpóźniej w dniu 8 września 2014r.

4. Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz instrukcja wypełniania znajduje się na stronie internetowej LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  www.lokalnagrupadzialania.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiegowww.prow.lubelskie.pl w zakładce - Nabory Lokalnych Grup Działania, na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimir.gov.pl.

5. Kryteria niezbędne do wyboru operacji przez LGD w ramach działania zamieszczone zostały na stronie internetowejwww.lokalnagrupadziałania.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce -   Nabory Lokalnych Grup Działania, na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

6. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz ich wzory znajdują się na stronie internetowejwww.lokalnagrupadzialania.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w w zakładce -   Nabory Lokalnych Grup Działania, na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

7. Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest uzyskanie 60% punktów podczas oceny według kryteriów wyboru operacji.

8. Preferowane będą operacje inwestycyjne, których zakres obejmuje odnawialne źródła energii.

Powrót