Tutaj jesteś Aktualności OGŁOSZENIE „Lepsza Przyszłość Ziemi...

Aktualności

15-09-2014

OGŁOSZENIE „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Zdjęcie Artykułu

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” - 50 000,00 zł

1.       Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od dnia 15.09.2014r. do dnia 29.09.2014r.

2.       Miejsce składnia wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A (budynek Starostwa Powiatowego w Rykach pokój nr 114) w godz. od 7.30 do 15.00.

3.       Tryb składnia wniosków: wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt.2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 29.09.2014r. o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie zostaną uznane te, które faktycznie wpłyną do Sekretariatu Biura LGD do godz. 15.00 najpóźniej w dniu 29.09.2014r.

4.       Wzór formularzy wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja wypełnia znajdują się na stronie internatowej LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” www.lokalnagrupadzialania.pl  , Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Lubelskiegowww.prow.lubelskie.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

5.       Kryteria niezbędne do wyboru operacji przez lgd zamieszczone zostały na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl  , Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl.

6.       Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz ich wzory znajdują się na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl , Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl.

7.       Minimalnym wymaganie, które musi spełnić operacja jest uzyskanie 60% punktów podczas oceny według kryteriów wyboru operacji.

8.       Preferowane będą operacje inwestycyjne, których zakres obejmuje odnawianie źródeł energii.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Powrót