Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie n XLIX a Sesję Rady...

Aktualności

26-09-2014

Zaproszenie n XLIX a Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach zaprasza na XLIX Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 29 września 2014 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego - Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII Sesji Rady Powiatu w Rykach oraz XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.   
 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 6. Przedstawienie informacji z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki.
 7. Ocena przygotowania szkół do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.
 8.  Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, informacji
  o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze
  2014 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.          

9.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:

a)      w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pn. „Pływalnia powiatowa w Rykach” na 2014 rok,

b)      w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej,

c)       w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 r.,

d)      w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach,

e)      w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,

f)         zmieniającą uchwałę Nr X/52/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 26 września 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego,

g)      w sprawie  w sprawie zmiany uchwały nr XX/97/12 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ryckiego położonej na terenie miasta Dęblin na nieruchomości należące do miasta Dęblin,

h)     w sprawie realizacji zadania pn. „Zwiększenie dostępności obszarów wiejskich do lokalnych ośrodków gospodarczych i instytucji publicznych poprzez partnerską przebudowę dróg powiatowych bezpośrednio połączonych z drogą krajową Nr 48”,

i)       w sprawie realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych na terenie gminy Stężyca”.

 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.
Powrót