Tutaj jesteś Aktualności Poradni Psychologiczno -...

Aktualności

29-09-2014

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dęblinie stuknęła "trzydziestka"

Zdjęcie Artykułu

24 września na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 30 - lecia dęblińskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Podniosłość jubileuszu podkreśliła obecność gości w tym m.in.: Przewodniczącej Rady Powiatu Hanny Czerskiej-Gąsiewskiej, Starosty Ryckiego - Stanisława Jagiełło oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty - Krzysztofa Babisza.

Na uroczystość przybyli również Sekretarz Powiatu - Sławomir Wołowiec, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rykach - Małgorzata Grzechnik,  przedstawiciele władz samorządowych Miasta Dęblina oraz dyrektorzy i pedagodzy z placówek oświatowych i innych instytucji z Powiatu Ryckiego. W gronie przybyłych gości znaleźli się również byli pracownicy poradni oraz wieloletnia dyrektor placówki Grażyna Szczepaniak.

W części oficjalnej uroczystości prowadzące przypomniały 30 - letnią historię PPP oraz nakreśliły jej obecny charakter, dorobek i kierunki przyszłego rozwoju. Dyrektor Magdalena Piechota przedstawiła aktualną kadrę poradni. Miłym akcentem jubileuszu było uhonorowanie długoletnich pracowników placówki za wkład w tworzenie wizerunku placówki. Podziękowanie otrzymał także Dariusz Wojdat- prezes MZGK w Dęblinie, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - za wieloletnią pomoc i wsparcie świadczone na rzecz PPP w Dęblinie. Ponadto byli i obecni pracownicy poradni zostali obdarowani pięknymi kwiatami. Uroczystość uświetnił swoją obecnością i wystąpieniem psycholog ks. dr Jacek Łukasiewicz, wygłaszając wykład p.t.: „Osobowość a powodzenie na studiach i w karierze zawodowej”.

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dęblinie stuknęła

Powrót