Tutaj jesteś Aktualności Podsumowanie Alertu Ekologicznego

Aktualności

20-10-2014

Podsumowanie Alertu Ekologicznego

Zdjęcie Artykułu

15 października odbyło się uroczyste podsumowanie kolejnej edycji powiatowego etapu Alertu Ekologiczno - Zdrowotnego. W roku szkolnym 2013/2014 do Alertu przystąpiło aż 17 szkół z naszego terenu, w tym: 7 szkół podstawowych, 4 gimnazja, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dęblinie oraz 5 szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rycki. Tegoroczne uroczystości odbyły się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Magdalena Kaproń oraz Anna Goral z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie, Stanisław Jagiełło - Starosta Rycki, Stanisław Włodarczyk Burmistrz Miasta Dęblin, Ryszard Piotrowski - Wójt Gminy Nowodwór, Janina Dębek - Skarbnik Gminy Kłoczew, Jolanta Mróz - przedstawiciel Samorządowej Administracji Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Kłoczewie, Stanisław Ciesielski - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Rykach. W trakcie uroczystości wręczono dyplomy oraz informacje o przyznanych nagrodach rzeczowych i pieniężnych w konkursie. Nagrody ufundowali: Zarząd Powiatu w Rykach, Burmistrz Miasta Dęblina, Wójt Gminy Kłoczew, Wójt Gminy Nowodwór oraz Burmistrz Ryk. Nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Powiatu w Rykach zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Należy podkreślić, że placówki biorące udział w konkursie w pełni zasłużyły na przyznane nagrody. Przykładem jest szereg realizowanych przez szkoły przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej i promocji zdrowia począwszy od konkursów, przedstawień, heppeningów, skończywszy na zbieraniu surowców wtórnych.

Wyniki Konkursu w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

Kategoria - szkoły podstawowe (do 100 uczniów):

1.      Zespół Placówek Oświatowych w Swatach

2.      Szkoła Podstawowa w Kawęczynie

3.      Szkoła Podstaowa Nr 6 w Dęblinie

Kategoria - szkoły podstawowe (ponad 100 uczniów)

1.      Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dęblinie

2.      Szkoła Podstawowa Nr 4 w Dęblinie

3.      Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rykach

4.      Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kłoczewie

Kategoria - gimnazja

1.      Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Leopoldowie

2.      Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowodworze

3.      Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie

4.      Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Bobrownikach

Kategoria - szkoły ponadgimnazjalne

1.      Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach

2.      Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie

3.      I Liceum Ogólnokształcące w Rykach

4.      Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach

5.      Zespół Szkół w Sobieszynie

Kategoria - ośrodki specjalne

1.      Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dęblinie

Część artystyczną podsumowania zapewnili gospodarze tj. uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dęblinie oraz uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Swatach. Dodatkowym punktem w programie uroczystości było podsumowanie konkursu realizowanego w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia ph. Choroby wektorowe. Organizatorem konkursów było Starostwo Powiatowe w Rykach, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rykach oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach. Podczas uroczystości wręczono laureatom konkursu dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Ryckiego.

Wyniki Konkursu przedstawiają się następująco:

w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce-Weronika Kubak - uczennica Gimnazjum Publicznego im. Stefana Batorego w Stężycy

dwa równorzędne II miejsca- Patrycja Filiks -  uczennica Gimnazjum Publicznego im. Stefana Batorego w Stężycy, Klaudia Kania - uczennica Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Kłoczewie

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce-Agnieszka Wójcicka - uczennica Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie

II miejsce-Eliza Lis - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie               w Rykach

III miejsce- Maciej Kędziora - uczeń Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Fr. Kleeberga                w Dęblinie

 

Program uroczystości zakończył się poczęstunkiem przygotowanym przez społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dęblinie.

Podsumowanie Alertu Ekologicznego

Powrót