Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu w...

Aktualności

27-10-2014

Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu w Rykach 2014

Zdjęcie Artykułu

Przewodnicząca Rady Powiatu serdecznie zaprasz na L Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 30 października 2014 r. /czwartek/ o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego - Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych przez Powiat Rycki w roku szkolnym 2013/2014.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:

a)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

b)     w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r.,

c)       w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco,

d)     w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco,

e)      w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco,

f)       w sprawie zmian i ustalenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Ryckiego,

g)      w sprawie ustalania harmonogramu pracy aptek pełniących dyżury nocne oraz całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu ryckiego w okresie od 5 stycznia 2015 roku do 3 stycznia 2016 roku,

h)     w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,

i)       w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,

j)       w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr 4366 o pow. 0,1854 ha, położonej w Rykach przy ul. Żytniej 26, na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rykach.  

 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.
Powrót