Tutaj jesteś Aktualności Inwestycja Powiatu Ryckiego najlepsza...

Aktualności

31-10-2014

Inwestycja Powiatu Ryckiego najlepsza w województwie

Zdjęcie Artykułu

To już pewne, Powiat Rycki otrzyma dofinansowanie na modernizację prawie 14,5 km odcinka dróg powiatowych na terenie Gminy Ryki i Miasta Dęblin. Inwestycja zajęła pierwsze miejsce na liście rankingowej zadań, które otrzymają wsparcie finansowe z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2015r.

 „Zwiększenie dostępności obszarów wiejskich do lokalnych ośrodków gospodarczych i instytucji publicznych poprzez partnerską przebudowę dróg powiatowych bezpośrednio połączonych z drogą krajową Nr 48” - taką nazwę nosi projekt, który zajął pierwsze miejsce w województwie lubelskim wśród zadań ubiegających się o dofinansowanie z NPPDL.Zadanie zakłada przebudowę dróg powiatowych na terenie miasta Dęblin i gminy Ryki. Na terenie gminy Ryki będzie realizowana największa część inwestycji. I tak ciąg drogowy drogi powiatowej 1436L Dęblin - Bobrowniki - Sędowice - Sarny - Ułęż będzie przebudowany na długości 4600 mb tj. od skrzyżowania z drogą krajową nr 48 w mieście Dęblin do skrzyżowania z planowaną do przebudowy drogą powiatową 1437L w centrum Bobrownik. Drugi ciąg drogowy na terenie gminy Ryki 1437L Krasnogliny - Bobrowniki - Niebrzegów - droga wojewódzka 845 zaplanowano do przebudowy od skrzyżowania z drogą krajową Nr 48 w m. Krasnogliny do przeprawy mostowej na rz. Wieprz w Bobrownikach (granicy powiatu ryckiego i puławskiego). W ramach zadania w centrum miasta Dęblin, zaplanowano przebudowę dwóch ciągów drogowych: droga 1445L ul. Stawska - ul. 1-go Maja - ul. Składowa będzie przebudowany na łącznym odcinku 2573 mb tj. od skrzyżowania (ronda) ulic: Lipowa, Stawska, Jagiellońska do  skrzyżowania z drogą krajową Nr 48 i od tego skrzyżowania do skrzyżowania ulic: Stawska, Balonna, Szpitalna, Spacerowa. Drugi ciąg drogowy 1439 L ul. Balonna - ul. Spacerowa - ul. Krasickiego będzie przebudowany na długości 2400 mb tj. od skrzyżowania ul. Stawska, Balonna, Szpitalna, Spacerowa do skrzyżowania ul. Spacerowej, Krasickiego, Ścibiora  - dotyczy odcinka ul. Spacerowej. Szacowna wartość projektu ogółem:  6.000.000,00 zł

To fantastyczne, wspólnie z moimi pracownikami stworzyliśmy wniosek, który zajął pierwsze miejsce w województwie lubelskim. Bardzo się cieszymy, że przebudujemy ul. Składową i ul 1 Maja w Dęblinie oraz wreszcie po tylu latach wyremontujemy kompleksowo cały ciąg drogowy od drogi nr 48 przez Kleszczówkę do Bobrownik i z Bobrownik przez Krasnogliny do krajówki. Miejsce na samym szczycie podium to najlepsza wizytówka naszej pracy - mówi Starosta Rycki Stanisław Jagiełło - Niewątpliwie szczególne podziękowania należą się Radnym Rady Miasta w Dęblinie oraz Radnym Rady Miejskiej w Rykach z Burmistrzami na czele. Zaoferowana pomoc finansowa będzie nieoceniona w realizacji zadania. Cieszę cię, że wstępna lista rankingowa została zamieszczona już teraz, bo mamy czas na przygotowanie projektu budżetu na rok 2015. Optymistycznie odnoszę się do drugiego wniosku o dofinansowanie przebudowy dróg terenie gminy Stężyca, który ma realną szansę otrzymania dofinansowania w późniejszym terminie tj. z oszczędności poprzetargowych wybranych wniosków. Mam nadzieję, że także z samorządem Gminy Stężyca, który zaoferował dofinansowanie zadania będziemy się cieszyć z realizacji wspólnej inwestycji.”

LISTA RANKINGOWA

Powrót