Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na LI Sesję Rady Powiatu...

Aktualności

11-11-2014

Zaproszenie na LI Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Przewodnicząca Rady Powiatu zaprasza na LI Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2014 r. /piątek/ o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego - Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:

a)      w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r.,

b)     w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/219/13 Rady Powiatu w Rykach z dnia 23 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

c)       w sprawie zmian Statutu Powiatu Ryckiego,

d)     w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach.

 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.
Powrót