Tutaj jesteś Aktualności Powiatowe Uroczystości Upamiętniające...

Aktualności

12-11-2014

Powiatowe Uroczystości Upamiętniające 96. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Zdjęcie Artykułu

11 listopada w Rykach odbyły się Powiatowe Uroczystości Upamiętniające 96. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody rozpoczęły się pokazem musztry wojskowej w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Sobieszynie. Następnie w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Rykach została odprawiona Mszą Św. w intencji Ojczyzny, którą celebrował proboszcz parafii ks. kanonik Krzysztof Czyrka.

Eucharystię poprzedził występ artystyczny młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach. Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem „ Bojownikom o Wolność Ojczyzny”.

Dzień Niepodległości był zawsze świętem łączącym powagę i szacunek dla twórców państwa, z okazywaniem emocji i radości. Na pięknych biało-czarnych zdjęciach z czasów II Rzeczypospolitejnie widać biało-czerwonych kolorów, ale widać radość z wolności i dumę z Polski. Dzisiaj przypinając narodową kokardę w żywych barwach, bierzemy udział w tym samym święcie i nie bójmy się okazywać swojej radości i dumy - powiedział w trakcie wystąpienia okolicznościowego Starosta Rycki Stanisław Jagiełło, który przypomniał również historię walk wyzwoleńczych, jakie toczyły się w listopadzie 1918 r. na terenie Powiatu Ryckiego.

Uroczystości miały charakter patriotyczno-religijny z ceremoniałem wojskowym - wartą honorową, apelem pamięci oraz salwą honorową. W geście upamiętnienia wydarzeń z 11 listopada 1918 r. pod pomnikiem „ Bojownikom o Wolność Ojczyzny” licznie przybyłe delegacje m.in. organizacji kombatanckich, władz parlamentarnych i samorządowych, organizacji politycznych, służb mundurowych, stowarzyszeń, szkół i zakładów pracy złożyły wieńce i wiązanki. Od społeczności powiatu ryckiego wieniec złożyli: ks. kanonik Krzysztof Czyrka - dziekan dekanatu ryckiego, Hanna Czerska-Gąsiewska - Przewodnicząca Rady Powiatu, Stanisław Jagiełło - Starosta Rycki, Adam Szymański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz Andrzej Stańczak - członek Zarządu Powiatu.

                                                          PODZIĘKOWANIA                                        

            Pragniemy gorąco i serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom uroczystości 96. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości za udział i uczczenie swoją obecnością narodowego święta. Dziękujemy:

-  Ks. kanonikowi Krzysztofowi Czyrce - dziekanowi Dekanatu Ryckiego oraz księżom prefektom za odprawienie mszy świętej i wygłoszenie homilii,

-  Pocztom Sztandarowym za uświetnienie uroczystości,

-  Kompanii Honorowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie za apel pamięci, salwę i wartę honorową,

-  Orkiestrze Dętej OSP w Rykach oraz Chórowi Parafialnemu za muzyczne uświetnienie dzisiejszego święta,

-  Liturgicznej służbie ołtarza za asystę podczas Eucharystii,

-  Władzom parlamentarnym, samorządowym, organizacjom kombatanckim, politycznym, społecznym, zakładom pracy, uczelniom, placówkom oświatowym za udział i złożenie kwiatów,

-  Komendzie Powiatowej Policji za porządek i bezpieczeństwo,

-  Pani dyrektor Halinie Łysoń, paniom: Alinie Żaczek, Agnieszce Walaszek, Agacie Olek i Agnieszce Głodnickiej oraz uczniom Zespołu Szkół zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach za przygotowanie i zaprezentowanie programu artystycznego,

-  Panu dyrektorowi Krzysztofowi Ślósarzowi, nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie za pokazy, zabezpieczenie przemarszu oraz wystawienie warty honorowej,

-  Komendzie Hufca ZHP w Rykach, harcerzom za wystawienie warty honorowej i pomoc organizacyjną,

- pracownikom Starostwa Powiatowego za udział i pomoc w zorganizowaniu dzisiejszych uroczystości

-  serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom powiatu za uczestnictwo w uroczystości.

 

                                   Burmistrz Ryk                                   Starosta Rycki

                                      Jerzy Gąska                                   Stanisław Jagiełło

Powiatowe Uroczystości Upamiętniające 96. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Powrót