Tutaj jesteś Aktualności Projekt budżetu Powiatu Ryckiego na...

Aktualności

20-11-2014

Projekt budżetu Powiatu Ryckiego na 2015 r. przyjęty

Zdjęcie Artykułu

Jeszcze przed wyborami samorządowymi, tj. w piątek 14 listopada Zarząd Powiatu w Rykach przyjął projekt uchwały budżetowej na 2015 r. wraz z wieloletnią prognozą finansową. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych projekt został przesłany do organu nadzoru, tj. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie celem wydania opinii oraz przedłożony w biurze obsługi Rady Powiatu. Budżet powiatu należy uchwalić do końca roku 2014, jednak wyjątkowo nie później niż do 31 stycznia 2015r., a będzie go już uchwalać Rada wyłoniona w tegorocznych wyborach.

Podstawowe wielkości projektu budżetu kształtują się następująco: dochody w kwocie 51.875.863 zł ( dochody bieżące w kwocie 48.375.863 zł, dochody majątkowe w kwocie 3.500.000 zł), wydatki w łącznej kwocie 52.893.263 zł ( wydatki bieżące w kwocie 46.490.598 zł, wydatki majątkowe w kwocie 6.402.665 zł).  Budżet zamknie się deficytem  w kwocie 1.017.400 zł, a źródłem jego pokrycia będzie kredyt komercyjny.

Planowane wydatki  majątkowe stanowią 12,10% wydatków ogółem, a nakłady  planuje się w infrastrukturę  drogową oraz oświatową. Ponadto złożono wniosek do budżetu państwa o dofinansowanie  w kwocie 3.000.000 zł infrastruktury drogowej położonej  na terenie Gminy Ryki i Miasta Dęblina, który na liście rankingowej zajął pierwsze miejsce.

Z budżetu Unii Europejskiej planuje się pozyskać bezzwrotne środki w łącznej kwocie 3.018.560 zł,  z tego na realizację inwestycji w kwocie 1.000.000 zł, a na projekty w kapitał ludzki w kwocie 2.018.560 zł.

Więcej na stronie: www.spryki.bip.lubelskie.pl Zapraszamy.

Powrót