Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu w...

Aktualności

01-12-2014

Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu w Rykach 2014 r

Zdjęcie Artykułu

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595), zgodnie z postanowieniem z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania sesji rad powiatów wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r. Komisarz Wyborczy w Lublinie zwołuje I Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego - Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

 Porządek Sesji:

1.       Otwarcie sesji.

2.       Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej.

3.       Ślubowanie nowo wybranych radnych.

4.       Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Rykach:

a)       Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Rykach:

-        zgłoszenie kandydatów,

-        podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Rykach
w drodze głosowania zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym i § 33 Statutu Powiatu.

b)      Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Rykach:

-        zgłoszenie kandydatów,

-        podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Rykach w drodze głosowania zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym i § 33 Statutu Powiatu.

5.       Wybór  Zarządu Powiatu w Rykach:

a)       Wybór Starosty Ryckiego:

-        zgłoszenie kandydatów,

-        podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Ryckiego w drodze głosowania zgodnie
z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym i § 33 Statutu Powiatu,

-        podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Ryckiego.

b)      Wybór Wicestarosty Ryckiego:

-        przedstawienie wniosku Starosty,

-        podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Ryckiego w drodze głosowania zgodnie
z art. 27 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym i § 33 Statutu Powiatu.

c)       Wybór nieetatowych członków Zarządu Powiatu Rykach:

-        przedstawienie wniosku Starosty,

-        podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Rykach w drodze głosowania zgodnie z art. 27 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym i § 33 Statutu Powiatu.

6.       Zamknięcie sesji.

Z up. Komisarza Wyborczego w Lublinie

Powrót