Tutaj jesteś Aktualności Rada Powiatu V Kadencji zaprzysiężona

Aktualności

01-12-2014

Rada Powiatu V Kadencji zaprzysiężona

Zdjęcie Artykułu

1 grudnia 2014r. akty powołania Państwowej Komisji Wyborczej odebrali członkowie Rady Powiatu V Kadencji. Nowa Rada Powiatu podczas pierwszego posiedzenia wybrała m.in. Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starostę Ryckiego.

Po listopadowych wyborach do samorządu Rada Powiatu liczy 17 radnych, o 2 mniej niż w poprzedniej kadencji, co jest związane ze zmniejszającą się liczbą mieszkańców Powiatu Ryckiego. Pierwsze posiedzenie Rady Powiatu V Kadencji odbyło się 1 grudnia 2014r. Sesję otworzył Stanisław Miłosz najstarszy członek Rady. Uczestniczyło w niej 16 radnych: Roman Bytniewski, Antoni Całka, Hanna Czerska-Gąsiewska, Stanisław Jagiełło, Grażyna Jeżewska, Damian Łysiak, Renata Makuch, Stanisław Miłosz, Włodzimierz Nowak, Sławomir Ojrzyński, Barbara Pawlak, Tomasz Pośpiech, Tomasz Prządka, Andrzej Stańczak, Adam Szymański, Stanisław Włodarczyk.

Przewodniczącą Rady Powiatu V Kadencji została Hanna Czerska-Gąsiewska, która uzyskała 13 głosów poparcia. Na stanowisko Wiceprzewodniczących Rady Powiatu wybrano Romana Bytniewskiego oraz Damiana Łysiaka najmłodszego członka Rady, których kandydatury poparło również 13 głosujących.

 Starostą Ryckim został Stanisław Jagiełło, który w głosowaniu tajnym uzyskał 13 głosów „za”, 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujące”. Funkcję Wicestarosty powierzono Stanisławowi Włodarczykowi ( 14 głosów „za”, 2 „wstrzymujące”).

Do składu Zarządu Powiatu obok S. Jagiełły i S. Włodarczyka, weszli również Renata Makuch, Antoni Całka i Tomasz Prządka. 

Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich głosowań czuwała Komisja Skrutacyjna w składzie: Grażyna Jeżewska - przewodnicząca, Sławomir Ojrzyński - członek i Tomasz Pośpiech - członek.

Powrót