Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na III sesję Rady Powiatu

Aktualności

26-12-2014

Zaproszenie na III sesję Rady Powiatu

Zdjęcie Artykułu

Przewodnicząca Rady Powiatu zaprasza na III Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego - Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

1.         Otwarcie sesji. 

2.         Ustalenie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu w Rykach.

4.         Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
w okresie od ostatniej sesji.

5.         Zapytania i interpelacje radnych. 

6.         Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:

a)         w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

b)        w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r.,

c)         w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

7.         Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

8.         Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie ustalenia stawki  jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pn. „Pływalnia Powiatowa w Rykach” na 2015 rok.

9.         Uchwalenie budżetu powiatu na rok 2015:

a)         przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,

b)        przedstawienie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,

c)         przedstawienie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,

d)        odczytanie opinii Komisji stałych Rady Powiatu i wniosków radnych,

e)         odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji stałych i wniosków radnych,

f)          dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

g)        głosowanie projektu uchwały budżetowej. 

10.     Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

11.     Wolne wnioski.

12.     Zamknięcie sesji.       

Powrót