Tutaj jesteś Aktualności Przyczynek do dziejów POWIATU RYCKIEGO

Aktualności

13-01-2015

Przyczynek do dziejów POWIATU RYCKIEGO

Zdjęcie Artykułu

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rykach jest już dostępna długo oczekiwana publikacja „Przyczynek do dziejów POWIATU RYCKIEGO” - wydana dzięki środkom unijnym pozyskanym w ramach tzw. „małych projektów”.

Wydany w nakładzie tysiąca egzemplarzy album ma zachęcać czytelników do poznania historii i dnia dzisiejszego ziem wchodzących w skład dzisiejszego powiatu ryckiego. Szczególny nacisk położono na historię, a także walory kulturowe, przyrodniczo-krajobrazowe  i turystyczne powiatu.

 

Niewątpliwym atutem publikacji jest bogaty materiał faktograficzny przeplatany licznymi mapami i zdjęciami, które wpłynęły do lokalnej biblioteki z różnych źródeł. Jedną z ciekawostek prezentowanych na łamach albumu jest pochodząca z XVIII wieku Mapa województwa lubelskiego zamieszczona we francuskim atlasie Carte de la Pologne. Widać na niej dokładnie jak ewaluowały nazwy poszczególnych miejscowości (Skorzeniów, Lędne, Muszczanka, Dombie, Grabowszczyn. Roskoszy). Wytrawny obserwator zauważy także, że Francuzi błędnie umiejscowili wiele miejscowości.

 

Poprzez karty publikacji przeplata się historia wielu miejscowości. Bogata literatura na podstawie, której powstała część historyczna książki zachęca do dalszych poszukiwań nie tylko w zbiorach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rykach i innych lokalnych bibliotek, ale także w cyfrowych zasobach Internetu, dzięki którym prezentowana faktografia jest obszerniejsza i zawiera wiele niepublikowanych dotąd ciekawostek.

 

Nie każdy wie, że w Stężycy zorganizowano sejm konwokacyjny, po ucieczce Henryka Walezego z Polski. Norman Davies opisując to wydarzenie napisał m.in.: „w maju 1575 r. podczas zjazdu w ogromnej drewnianej rotundzie na brzegu Wisły zebrana szlachta uznała tron Polski za opróżniony”.  Również nie każdemu wiadomo, że w XVI wieku w handlu zbożem Stężyca przewyższała nawet Kazimierz.

 

Bardzo ważnym elementem albumu są zdjęcia obrazujące poszczególne podrozdziały polecanej publikacji. Dzięki nim i bogatym opisom można odkryć szlaki rowerowe i szlaki wodne przechodzące przez powiat, jego zabytki, a także obszary atrakcyjne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Podkreślenia wymaga fakt, że przywoływany na łamach publikacji szlak kajakowy Pradoliną Wieprza uzyskał w 2014 r. wyróżnienie w Konkursie na najlepszy produkt turystyczny Województwa Lubelskiego (uwzględniono również przebiegający przez gminy Kłoczew i Nowodwór „ Szlak ziemi łukowskiej”).

 

W rozdziale III Powiat Rycki dzień obecny i perspektywy oprócz opisywanych powyżej walorów przyrodniczo-krajobrazowych i turystycznych powiatu, możemy poznać historię „odrodzonego” samorządu powiatowego w latach 1998-2015. Ważnym elementem książki jest również „oswojenie” urzędu Starostwa Powiatowego poprzez syntetyczne przedstawienie kompetencji poszczególnych wydziałów oraz najważniejszych osiągnięć inwestycyjnych powiatu, wzbogaconych również o osiągnięcia samorządów gminnych powiatu ryckiego.

 

Bezpłatną publikację można odbierać w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rykach, ul. Żytnia 5 A, a jej wersję cyfrową można zobaczyć m.in. na stronie www.pbpryki.eurzad.eu. Już pierwsze rozmowy z Czytelnikami wskazują, że jest to wydawnictwo bardzo potrzebne, a atrakcyjne wydanie może zachęcić do poznania jego walorów. Dzięki rozpowszechnianiu publikacji i jej multiplikowaniu na stronach internetowych chcemy przyciągnąć na tereny naszego powiatu turystów, którzy będą chcieli poznać i zobaczyć opisywane atrakcje.

 

Starosta rycki Stanisław Jagiełło w Słowie wstępnym do publikacji napisał m.in.: „…nie sposób budować teraźniejszości, ani też spokojnie patrzeć w przyszłość bez dogłębnego poznania swojego rodowodu i swych korzeni..”

 

Pamiętajmy, że poprzez codzienną pracę na rzecz naszej małej ojczyzny zapisujemy kolejne rozdziały publikacji we wstępie której przytoczyliśmy słowa Adama Mickiewicza: „…pisać co można, a nie frasować się tym, że tu i ówdzie czegoś brak. Przyjdzie drugi i trzeci i dopełnią. Tak tworzyły się i do dziś tworzą wszystkie historie…”

 

Zapraszając do zapoznania się z polecaną publikacją, serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do jej powstania.

 

Wojciech Niedziółka

 

Powrót