Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na V Sesję Rady Powiatu w...

Aktualności

26-02-2015

Zaproszenie na V Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Przewodnicząca Rady Powiatu serdecznie zaprasza na V Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 2 marca 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego - Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

1.         Otwarcie sesji. 

2.         Ustalenie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Powiatu w Rykach.

4.         Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
w okresie od ostatniej sesji.

5.         Zapytania i interpelacje radnych. 

6.         Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:

a)         w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

b)        w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r.,

c)         w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością pozostającą we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie,

d)        zmieniającej uchwałę Nr X/52/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 26 września 2011 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego,

e)         zmieniającej uchwałę Nr L/288/14 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia harmonogramu pracy aptek pełniących dyżury nocne oraz całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu ryckiego
w okresie od 5 stycznia 2015 roku do 3 stycznia 2016 roku,

f)          w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2015 roku na Powiat Rycki,

g)        w sprawie diet radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych.

  1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie sesji.       
Powrót