Tutaj jesteś Aktualności Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i...

Aktualności

20-03-2015

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty

Zdjęcie Artykułu

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starosty została powołana Zarządzeniem Starosty Ryckiego Nr 6 z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

„W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego  i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku, zwaną dalej „komisją”.  - Ustawa o Samorządzie Powiatowym (Dz. U. 2013, poz. 595 z późn. zm.)

 W skład Komisji wchodzą:

1.             Stanisław Jagiełło - Starosta Rycki - Przewodniczący Komisji;

2.             Damian Łysiak- Radny delegowany przez Radę Powiatu w Rykach;

3.             Adam Szymański - Radny delegowany przez Radę Powiatu Rykach;

4.             podinsp. Mariusz Woźniak - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rykach;

5.             podinsp. Tomasz Kuliga - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Rykach;

6.             st. bryg. Krzysztof Miłosz - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej                     w Rykach.

7.             Hanna Dobek - Prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Lublinie

8.             Michał Dziubka - delegowany przez Burmistrza Miasta Dęblin

9.             Jarosław Żaczek - Burmistrz Ryk

     10.         Zenon Stefanowski -Wójt Gminy Kłoczew

11.         Stanisław Rudnicki - delegowany przez Wójta Gminy Nowodwór

12.         Andrzej Wąsik - delegowany przez Wójta Gminy Stężyca

13.         Piotr Długoszek - delegowany przez Wójta Gminy Ułęż

14.         Anna Dudek - Błachnio - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 

W dniu 19 marca 2015 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starosty spotkała się po raz pierwszym. Tematami obrad komisji były między innymi:

-        Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Ryckiego                             (informacja o pracy poprzedniej kadencji Komisji, omówienie trybu pracy oraz ustawowego zakresu zadań komisji).

-        Przedstawienie budżetu z zakresu bezpieczeństwa publicznego na 2015 rok.

-        Przedstawienie informacji o możliwości zakupu stacji meteo oraz detektora burzowego w celu monitorowania warunków atmosferycznych na terenie powiatu. 

-        Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu ryckiego za 2014 r.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty

Powrót