Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na VI Sesję Rady Powiatu...

Aktualności

24-03-2015

Zaproszenie na VI Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Przewodnicząca Rady Powiatu zaprasza na VI Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 30 marca 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego - Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

 Proponowany porządek Sesji:

1.         Otwarcie sesji. 

2.         Ustalenie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Powiatu w Rykach.

4.         Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
w okresie od ostatniej sesji.

5.         Zapytania i interpelacje radnych. 

6.         Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Rykach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu ryckiego w 2014 roku.

7.         Przedstawienie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach dotyczącej oceny stanu sanitarnego powiatu ryckiego za 2014 rok.

8.         Przedstawienie informacji na temat realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.

9.         Przedstawienie informacji o realizacji zimowego utrzymania dróg i planach remontowych
w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

10.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:

a)         w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r.,

b)        w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Ryckiego.

  1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie sesji.         
Powrót