Tutaj jesteś Aktualności XII Międzyszkolny Konkursu Wiedzy o...

Aktualności

28-04-2015

XII Międzyszkolny Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej

Zdjęcie Artykułu

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach odbył się finałowy etap XII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ryckiego. Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Ryckiego Stanisława Jagiełło.

Starosta  Powiatu Ryckiego jest również fundatorem nagród dla zwycięzców konkursu. Instytucjami patronującymi  i wspierającymi merytorycznie  konkurs były : Lubelska Szkoła Wyższa   w Rykach oraz Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach.

 

Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do pogłębiania  i aktualizowania wiedzy o integracji europejskiej, o kulturze, historii, tradycjach państw Europy, oraz powstaniu i funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Konkurs składał się z dwóch etapów : etapu szkolnego / eliminacje szkolne/  i etapu międzyszkolnego /eliminacje finałowe/. W wyniku eliminacji szkolnych wyłonionych zostało po trzech uczestników z każdej szkoły ponadgimnazjalnej powiatu ryckiego, , którzy następnie przystąpili  do eliminacji międzyszkolnych.

 

Do etapu szkolnego pytania konkursowe oraz klucz odpowiedzi przygotowali  nauczyciele ZSZ nr 2 w Rykach, natomiast w celu zapewnienia całkowitej bezstronności w przeprowadzeniu konkursu testy konkursowe na eliminacje finałowe przygotowała Pani Grażyna Piskorska - Dyrektor Studiów Podyplomowych Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach. W etapie finałowym konkursu  wzięli udział  uczniowie - finaliści wyłonieni  w drodze eliminacji szkolnych, które odbyły się w poszczególnych szkołach  30  marca 2015 r.

 

Nad  prawidłowym przebiegiem etapu finałowego konkursu czuwała Komisja Konkursowa, której przewodniczyła  Pani Grażyna Piskorska, w pracach komisji uczestniczyli również: Pani Ewa Stonio metodyk Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach oraz nauczyciele:  Pani Małgorzata Więsek i Pan Daniel Druzd.

 

Do etapu powiatowego konkursu przystąpiło  24 uczniów, finalistów etapu szkolnego z następujących szkół:

 

1.       Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

 

2.       Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen F. Kleebergaw Dęblinie.

 

3.       Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie.

 

4.       Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie.

 

5.       Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie.

 

6.       Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curiew Rykach.

 

7.       Zespół SzkółZawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach.

 

8.       Zespól Szkół Zawodowych Nr 2 im. L. Wyczółkowskiego w Rykach.

 

Z uczestnikami Konkursu oraz nauczycielami - opiekunami spotkał się Wicestarosta Powiatu Ryckiego Stanisław Włodarczyk.

 

Laureatami XII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej zostaliuczniowie:

 

I miejsce  Dominik Karczmarz LO Sobieszyn,

 

II miejsce Magdalena Mandzińska  LO Ryki,

 

III miejsce  Łukasz Lewandowski LO Ryki,

 

Wyróżnienia uzyskały :

 

1.  Magdalena Madej ZSZ nr 2 Ryki

 

2.  Michalina Szymanek ZSZ nr 2 Ryki

 

Po ogłoszeniu wyników konkursu, Wicestarosta Powiatu Ryckiego Stanisław Włodarczyk wręczył zwycięzcom nagrody książkowe.

 

XII Międzyszkolny Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej

Powrót