Tutaj jesteś Aktualności Umowa na największą inwestycję...

Aktualności

28-04-2015

Umowa na największą inwestycję drogową w powiecie podpisana

Zdjęcie Artykułu

We wrześniu ubiegłego roku powiat rycki złożył wniosek na przebudowę 14 948 km dróg powiatowych Oczywiście wszyscy czekaliśmy z zniecierpliwieniem na informację o tym jak został wniosek oceniony i czy powiat po raz kolejny dostanie dofinansowanie. Konkurencja była duża, bo wszystkie powiaty składały wnioski. Dobre wiadomość przyszły z końcem października. Wniosek powiatu ryckiego okazał się najlepszy w całym województwie i zajął 1 miejsce, z czego cieszyli się samorządowcy a najbardziej pracownicy.

 Inwestycja miała kosztować powiat rycki i samorządy gminne, które zawsze dofinansowują przebudowę dróg powiatowych  6.000.000 zł. Przeprowadzono przetarg w którym oprócz najniższej ceny ustalono drugie kryterium tj. czas gwarancji. Przetarg wygrała firma - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z.o.o. w Zwoleniu, która zaoferowała cenę 3.480.000 zł i 84 miesiące gwarancji. „ Cieszy nas takie rozstrzygnięcie przetargu ponieważ uda nam się zrealizować cały zakres zadania za dużo mniejsze pieniądze i zadowoleni jesteśmy, z tego że stosując dodatkowe kryterium udało się uzyska tak niespotykanie długi okres gwarancji” - powiedziała  Aneta Ochal - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem powiatu osoba odpowiedzialna za inwestycje powiatowe. W dniu 15 kwietnia 2015r. Panowie Starosta Stanisław Jagiełło i Wicestarosta Stanisław Włodarczyk przy udziale Pani Skarbnik Jadwigi Trzcińskiej i Anety Ochal Naczelnika Wydziału  podpisali umowę na realizację tej długo oczekiwanej inwestycji . Ze strony wykonawcy umowę podpisał Pan Mieczysław Chmielewski - Dyrektor PRD Spz.o.o.  Zwoleń. Teraz już tylko dni dzielą nas od robót budowlanych . Jak dowiedzieliśmy się roboty zaczną się od terenu gminy Ryki. Natomiast w Dęblinie nieco późnej. Starosta Jagiełło wyjaśnił nam dlaczego ustalono taki harmonogram robót. „Ponieważ wiedzieliśmy o planowanych uroczystościach w Dęblinie z okazji  90 - lecia Szkoły Orląt to już na etapie przetargu i oczywiście w umowie  zaznaczyliśmy, że roboty na ul. Składowej i 1 Maja winny rozpocząć się po 21 czerwca2015r. Nie chcieliśmy utrudniać skomplikowanej logistycznie imprezy poprzez rozkopanie  ulic dojazdowych do lotniska w centrum miasta.

Przypomnijmy, że projekt Powiatu Ryckiego pn. „Zwiększenie dostępności obszarów wiejskich do lokalnych ośrodków gospodarczych i instytucji publicznych poprzez partnerską przebudowę dróg powiatowych bezpośrednio połączonych z drogą krajową Nr 48”zakłada przebudowę kilku ciągów drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Dęblin i gminy Ryki. Na terenie gminy Ryki będzie realizowana największa część inwestycji. I tak ciąg drogowy drogi powiatowej 1436L Dęblin - Bobrowniki - Sędowice - Sarny - Ułęż będzie przebudowany na długości 4600 mb tj. od skrzyżowania z drogą krajową nr 48 w mieście Dęblin do skrzyżowania z planowaną do przebudowy drogą powiatową 1437L w centrum Bobrownik. Drugi ciąg drogowy drogi powiatowej 1437L Krasnogliny - Bobrowniki - Niebrzegów - droga wojewódzka 845 zaplanowano do przebudowy od skrzyżowania z drogą krajową Nr 48 w m. Krasnogliny do przeprawy mostowej na rz. Wieprz w Bobrownikach (granicy powiatu ryckiego i puławskiego).W ramach zadania w centrum miasta Dęblin, zaplanowano przebudowę dwóch ciągów drogowych na odcinakch dotychczas niezmodernizowanych przez Powiat Rycki tj. nowa nawierzchnia na ulicy Składowej wraz z przebrukowaniem chodników i odwodnieniem i ul. 1 Maja nowa nawierzchnia i przebrukowanie istniejącego chodnika i budowa nowego chodnika po prawej stronie ulicy. Dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników dróg zaplanowano wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - poręczy ochronnych oraz znaków aktywnych na wysięgniku, zasilanych energią słoneczną, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na całym ciągu ulic wraz ze skrzyżowaniami. „Zwracamy się do mieszkańców i  z góry przepraszamy za utrudnienia i prosimy uzbroić się w cierpliwość.” - Prosi Starosta.

Powrót