Tutaj jesteś Aktualności OGŁOSZENIE 19 maja 2015

Aktualności

18-05-2015

OGŁOSZENIE 19 maja 2015

Zdjęcie Artykułu

Informujemy, że w dniu 19 maja 2015 r. na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach w godz. od 8.30 do 13.05 odbędą się konsultacje społeczne na potrzeby opracowania „Programu promocji lokalnych produktów” oraz „Program promocji rozwoju zaplecza dla branży logistycznej”

w ramach realizacji projektu „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 2.4 schemat B - Marketing gospodarczy.

 

Harmonogram konsultacji:

 

- pierwsze spotkanie z dialogu obywatelskiego: od 8:30 do 9:30,

 

- drugie spotkanie z dialogu społecznego; 9:35 do 10:35,

 

- pierwszy wywiad fokusowy: od 11:00 do 12:00,

 

- drugi wywiad fokusowy: 12:05 do 13:05.

 

Konsultacje skierowane są do przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu, podmiotów gospodarczych, instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie, przedstawicieli władz samorządowych na szczeblu powiatowym i gminnym.

 

 W ramach spotkań planuje się uzyskanie informacji na temat:

 

- działań, które wpłyną na poprawę konkurencyjności lokalnych produktów za pomocą wykorzystywania mechanizmów promocji;

 

- głównych źródeł potencjalnej przewagi konkurencyjnej sektora MŚP powiatu ryckiego;

 

- płaszczyzn przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw z powiatu ryckiego na rynkach globalnych;

 

- sposobów optymalizacji marketingowej oraz działań, które powinna ona zwierać.

 

Celem zaplanowanych spotkań dialogowych oraz wywiadów fokusowych jest utworzenie „Programu promocji lokalnych produktów” charakterystycznych dla powiatu, stanowiących podstawę promocji i wykreowania ruchu turystycznego oraz „Programu promocji rozwoju zaplecza dla branży logistycznej”, będącego elementem wykreowania i wypromowania potencjału powiatu w ramach projektu „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego”.

 

Zadanie realizuje  Firma EU-Consult Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk.

 

 

 Projekt „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.4 schemat B -  Marketing gospodarczy

 

Powrót