Tutaj jesteś Aktualności Delegacja Rejonu Kowelskiego z wizytą...

Aktualności

01-06-2015

Delegacja Rejonu Kowelskiego z wizytą w Powiecie Ryckim

Zdjęcie Artykułu

26 -27 maja na zaproszenie Przewodniczącej Rady Powiatu Hanny Czerskiej-Gąsiewskiej i Starosty Ryckiego Stanisława Jagiełło, w Powiecie Ryckim gościła delegacja przedstawicieli Rejonu Kowelskiego na Ukrainie.

Celem spotkania było poznanie przez ukraińskich gości struktur samorządowych - zasad ich funkcjonowania i utworzenia, jak również poznanie inwestycyjnych możliwości Powiatu oraz możliwości wykorzystania środków zewnętrznych w rozwoju gospodarczym, turystycznym i społecznym regionu. Delegacja Rejonu Kowelskiego wzięła również udział w konferencji międzynarodowej pn. „Marketing gospodarczy Powiatu Ryckiego” realizowanej w ramach projektu „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego”.

 

Delegację podczas wizyty studyjnej 26 maja w Starostwie Powiatowym w  Rykach powitał Stanisław Jagiełło Starosta Rycki, który zgodnie z Polskim zwyczajem wręczył gościom chleb i sól na znak gościnności, otwartości  i szacunku.

 

Rejon Kowelski reprezentowali: IGOR WERCZUK - Przewodniczący Rady Powiatu Kowelskiego, GALYNA KOLIADA - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kowelskiego, TETIANA  MARCZUK - Przewodniczący Komisji Budżetu Rady Powiatu Kowelskiego, LIDIJA KOZULA - Radna Rady Powiatu, SERGII  SEMENIUK - Wójt Gminy Pomorsk, LIUDMILA BUCHOWCEWA - Dyrektor Informacyjno-Konsultacyjnego Centrum Oświaty i Pośrednictwa Pracy w Polsce „GRANT” w Kowlu, IRYNA  BOREJKO -Dyrektor Drukarni w  Kowlu, JURII CHOROSZYCH - Przedsiębiorca, ANDRII  MYGULIA - Przedsiębiorca, OLENA  MISIURA - Przedsiębiorca, ANDRII  BROILO - Kierownik Obsługi Biura Rady Powiatu Kowelskiego, SNIŻANA  BARANOWA - Kadrowa Starostwa w Kowlu.

 

Powiat Rycki reprezentowali: Starosta Rycki Stanisław Jagiełło, Wicestarosta Rycki Stanisław Włodarczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Roman Bytniewski, członek Zarządu Powiatu Stanisław Miłosz, członek Zarządu Powiatu Antoni Całka, Sekretarz Powiatu Sławomir Wołowiec, Skarbnik Powiatu Jadwiga Trzcińska, Naczelnik Wydz. Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Małgorzata Grzechnik, Naczelnik Wydz. Architektury i Budownictwa Henryk Lipiec, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Piotr Gałkowski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Teresa Flak, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Barbara Karst, Dyrektor Pływalni Powiatowej w Rykach Arkadiusz Dąbrowski, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie Jolanta Kiebzak, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Wojciech Niedziółka.

 

W trakcie spotkania poruszano kwestie dotyczące struktur samorządowych i ich funkcjonowania, finansowania poszczególnych zadań realizowanych przez samorząd powiatowy, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, jak również edukacji oraz możliwości wsparcia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Tego dnia goście z Ukrainy odwiedzili również samorządowców Gminy Stężyca, gdzie po spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury, udali się do Gospodarstwa Ogrodniczego JMP FLOWERS, Centrum Edukacyjnego oraz kompleksu rekreacyjnego Wyspa Wisła.  

 

27 maja delegacja Rejonu Kowelskiego zwiedziła obiekt Pływalni Powiatowej w Rykach, a następnie wzięła udział w konferencji międzynarodowej pn. „Marketing gospodarczy Powiatu Ryckiego” (szerszą relacje z konferencji znajdziecie Państwo w oddzielnym artykule). Jednym z punktów konferencji było podpisanie LISTU INTENCYJNEGO w zakresie współpracy samorządu Powiatu Ryckiego i samorządu Rejonu Kowelskiego w zakresie rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska, nauki, oświaty, kultury, sportu i turystyki.  List podpisali: ze strony Powiatu Ryckiego - Przewodnicząca Rady Powiatu Hanna Czerska-Gąsiewska, ze strony Rejonu Kowelskiego - Przewodniczący Rady Powiatu Kowelskiego Igor Werczuk.  

 

LIST INTENCYJNY - TEKST

 

Delegacja Rejonu Kowelskiego z wizytą w Powiecie Ryckim

Powrót