Tutaj jesteś Aktualności POWIATOWA RADA GOSPODARCZA

Aktualności

19-06-2015

POWIATOWA RADA GOSPODARCZA

Zdjęcie Artykułu

Starosta Rycki zaprasza osoby reprezentujące środowiska przedsiębiorców, samorząd lokalny oraz środowiska naukowe w dziedzinie ekonomii, polityki społecznej, prawa lub socjologii, do współpracy w ramach Powiatowej Rady Gospodarczej. Rada jest organem pomocniczym Starosty Ryckiego w sprawach dotyczących bieżących zagadnień rozwoju społecznego i gospodarczego Powiatu Ryckiego. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) doradztwo w zakresie zagadnień związanych z szeroko pojętą promocją gospodarczą Powiatu Ryckiego,

2) wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,

3) działania na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

4) analiza projektów prorozwojowych dotyczących Powiatu Ryckiego,

5) przedstawianie metod i sposobów rozwiązywania problemów związanych
z wdrażaniem celów polityki gospodarczej i społecznej Powiatu Kraśnickiego, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i zagranicznych;

6) dokonywanie okresowych ocen zagrożeń realizacji celów gospodarczych i społecznych Powiatu Ryckiego;

7) przedstawianie Staroście, z własnej inicjatywy lub na jego wniosek, stanowisk w sprawach związanych z sytuacją gospodarczą i społeczną Powiatu Ryckiego,

8) współpraca i wymiana informacji ze środowiskami, których reprezentanci zasiadają w Radzie.

Zgłoszenia prosimy przesłać pisemnie na adres: Starosta Rycki 08-500 Ryki, ul.Leona Wyczółkowskiego 10a, z dopiskiem: Powiatowa Rada Gospodarcza.

Zgłoszenie można przesłać również elektronicznie na adres:

Mail:               starostwo@ryki.powiat.pl

ePUAP:         /SPRyki/skrytka

Na zgłoszenia oczekujemy do 29 czerwca 2015 r.

Powrót