Tutaj jesteś Aktualności Zarząd Powiatu z absolutorium

Aktualności

24-06-2015

Zarząd Powiatu z absolutorium

Zdjęcie Artykułu

Miniony rok budżetowy dla powiatu był dobry. Zrealizowano inwestycje za 4.914 tys. zł, co stanowi prawie 10 % wydatków budżetu. Wskaźnik obsługi długu jest na bezpiecznym poziomie, a powiat ma zdolność kredytową. Stała kontrola poziomu dochodów i wydatków bieżących miała na celu wygospodarowanie jak najwyższej nadwyżki operacyjnej będącej podstawowym parametrem oceny bezpieczeństwa finansowego powiatu i jego zdolności kredytowej.

Absolutorium to zatwierdzenie wykonania budżetu powiatu za rok poprzedni. Pozytywna opinia w tej sprawie oznacza, że budżet powiatu został przez Zarząd Powiatu w 2014 roku wykonany prawidłowo. Głosowanie radnych poprzedziła prezentacja multimedialna, którą przedstawiła skarbnik powiatu Jadwiga Trzcińska.

 Na 17 radnych obecnych było 14, a za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu głosowało 14 radnych.  Absolutorium zostało udzielone na wniosek Komisji Rewizyjnej, która wcześniej wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za rok ubiegły. Pozytywną opinię również wydał organ nadzoru, tj. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.

            Dziękując za udzielone absolutorium Starosta Rycki Stanisław Jagiełło złożył podziękowanie radnym wraz z przewodniczącą rady  i zarządowi poprzedniej kadencji, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, służbom finansowym oraz wszystkim pracownikom, którzy  byli zaangażowani przy realizacji budżetu, zadań inwestycyjnych oraz pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

 Więcej informacji  z wykonania budżetu: http://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=954684

Powrót