Tutaj jesteś Aktualności Ponad 98 tysięcy złotych na szkolenia...

Aktualności

12-08-2015

Ponad 98 tysięcy złotych na szkolenia pracownicze w 2014 roku

Zdjęcie Artykułu

Jak podaje gazeta „Twój Głos” na podstawie przekazanych przez nas informacji w 2014 roku przeszkolono większość spośród 97 pracowników Starostwa Powiatowego w Rykach. Nie szkolili się pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych. Kwota podana przez gazetę w wysokości 9.703,40 zł. to koszt szkoleń finansowanych ze środków własnych starostwa. Ogólny koszt szkoleń w 2014 roku wyniósł 98.033,40 zł.

W 2014 roku Starostwa Powiatowego w Rykach jako Lider przystąpiło do realizacji projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz w gminach Wilków, Stężyca i Ułęż” współfinansowanego ze środków unijnych, w ramach którego bezpłatnie została przeszkolona większość pracowników starostwa. Udział w ww. projekcie oraz fakt uczestnictwa w wielu innych bezpłatnych szkoleniach wpłynęły na wysokość kwoty wydatkowanej ze środków własnych.

Pracownicy uczestniczyli między innymi w szkoleniach:

-   „Planowanie przestrzenne w kontekście ochrony przeciwpowodziowej”,

-   Szkolenie dot. zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2013 r.,

-   „Rekrutacja do szkół/przedszkoli  po zmianach prawa. Jak w praktyce legalnie i sprawnie przeprowadzić nabór w 2014 r. Procedury, terminy, kryteria, dokumentacja, ochrona danych osobowych”,

-   Zamówienia publiczne po zmianach ustawy Prawo zamówień publicznych,

-   „Uwarunkowania prawne oraz wiedza praktyczna w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni”,

-   „Wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji gruntów i budynków w świetle wprowadzonych do rozporządzenia zmian z dnia 16.12.2013 r. w aspekcie doświadczeń formalnych
i praktycznych oraz innych regulacji prawnych”,

-   Postępowanie w sprawach skarg i wniosków Fundacja Polskiej Akademii Nauk - Oddział
w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”,

-   „Praktyczne aspekty Wieloletniej Prognozy Finansowej wg nowego rozporządzenia
z 31 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1736)”,

-   Szkolenie Prawo Wodne 2014 - najnowsze zmiany, stan implementacji dyrektyw unijnych do prawa polskiego, aktualne orzecznictwo NSA, projekt warunków korzystania z wód na obszarze dorzecza Wisły,

-   Ochrona Powietrza w Świetle ustawy Prawo Ochrony Środowiska - aktualne przepisy
i najbliższe zmiany prawa,

-   „Zasady wykorzystania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych - dochodzenie zwrotu dotacji”,

-   Proces wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (szkolenie, egzaminowanie, wydawanie praw jazdy) w świetle ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 9 maja 2014 r.,

-   Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją,

-   Szkolenie w zakresie obsługi platformy EPUAP,

-   Nowe zasady ustalania i poboru opłat za udostępnianie materiałów z Państwowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

-   Korekty finansowe za naruszenie PZP w projektach unijnych - praktyka kontroli i procedura zwrotu a orzecznictwo sądów”,

-   „Nowelizacja ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne - zagadnienia formalne i praktyczne ustawy i przepisów wykonawczych dla wykonawców prac i organów SGiK,

-   Szkolenie dla pracowników prowadzących sprawy zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej Lubelski Urząd Wojewódzki.

Powrót