Tutaj jesteś Aktualności Szanowni Mieszkańcy Powiatu Ryckiego

Aktualności

25-08-2015

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Ryckiego

Zdjęcie Artykułu

W związku z nową perspektywą finansową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” jest w trakcie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju, dokumentu strategicznego, w którym zostaną określone rodzaje i typy realizowanych projektów za naszym pośrednictwem.

Jeśli masz ciekawy pomysł, chcesz mieć wpływ na kierunki rozwoju swojej gminy, chcesz rozpocząć lub rozwinąć działalność gospodarczą, jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej przyłącz się do nas, przyjdź na konsultacje społeczne, wypełnij ankietę, fiszkę projektową i złóż je w swojej gminie lub siedzibie LGD.

 

Terminy i miejsca spotkań konsultacyjnych

Gmina Miasto Ryki

Ryki,
ul. Karola Wojtyły 29

2.09.2015 r.

godz. 15.00 - 17.00

Planowany program spotkania:

1) Założenia inicjatywy LEADER na lata 2014-2020,

2) Zidentyfikowanie zasobów i problemów dotyczących środowiska lokalnego, praca nad analizą SWOT i celami LSR- praca w grupach

3) Podsumowanie i przedstawienie wyników prac    4) Informacja dotycząca dalszych etapów prac związanych z budowaniem strategii

Miasto Dęblin

Dęblin, ul. Rynek 12

3.09.2015 r.

godz. 17.00 - 19.00

Gmina Stężyca

Stężyca, ul. Królewska 4

4.09.2015 r.

godz. 16.00 - 18.00

Gmina Kłoczew

Kłoczew, ul. Klonowa 2

29.07.2015 r.

godz. 9.30 - 11.30

Gmina Ułęż

Ułęż 168, 08-504 Ułęż

08.09.2015 r.

godz. 16.30 - 18.30

Gmina Nowodwór

Nowodwór 71A, 08-503 Nowodwór

9.09.2015 r.

godz. 16.30 - 18.30

 

 

Bliższe informacje możnauzyskać na stronach internetowych  lub siedzibach samorządów:

1)      Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” www.lokalnagrupadzialania.pl, lgdryki@gmail.com

2)      Powiat Rycki, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki, starostwo@ryki.powiat.pl, www.powiat.ryki.pl

3)      Urząd Miasta i Gminy w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29,ryki@ryki.pl, www.ryki.pl

4)      Urząd Miejski w Dęblinie, ul. Rynek 12, poczta@um.deblin.pl;www.deblin.pl/gospodarka/lgd

5)      Urząd Gminy w Stężycy, Pl. Senatorski 1, sekretariat@stezyca.eurzad.eu; www.gmina_stezyca.pl

6)      Urząd Gminy w Kłoczewie, ul. Długa 67, gmina@kloczew.pl; www.kloczew.pl

7)      Urząd Gminy w Nowodworze, Nowodwór 71A, sekretariat@nowodwor.eurzad.eu; nowodwor.eurzad.eu/nawigacja_p_80/konsultacje_spoleczne_p_80.html

8)      Urząd Gminy w Ułężu, Ułęż 168, gmina@ulez.eurzad.eu; www.ulez.eurzad.eu zakładka konsultacje społeczne

 Pomysły, wnioski można składać do skrzynek konsultacyjnych w Gminach Członkowskich, wymienionych wyżej  i siedzibie Stowarzyszenia. Punkt konsultacyjny czynny jest w każdy poniedziałek od godz.11.30- 16.00 oraz czwartek od godz. 7.30-12.00 siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wyczółkowskiego 10A.  

Zapraszamy wszystkich chętnych  do udziału w konsultacjach społecznych.

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał informacyjny współfinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach  działania 19  Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powrót