Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na X Sesję Rady Powiatu w...

Aktualności

16-09-2015

Zaproszenie na X Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Przewodnicząca Rady Powiatu serdecznie zaprasza na X Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 21 września 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego - Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

 Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z VIII Sesji Rady Powiatu w Rykach oraz IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 6. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu powiatu ryckiego za I półrocze 2015 r.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r.,
  3. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Rycki oraz inne organy prowadzące,
  4. zmieniającej uchwałę Nr X/52/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 26 września 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego,
  5. zmieniającej uchwałę Nr L/288/14 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia harmonogramu pracy aptek pełniących dyżury nocne oraz całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu ryckiego w okresie od 5 stycznia 2015 roku do 3 stycznia 2016 roku,
  6. zmieniającej uchwałę Nr XLIX/203/09 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Ryckiego za wybitne osiągnięcia w nauce,
  7. w sprawie udzielenia w 2016 r. Gminie Ryki pomocy finansowej na realizację zadania polegającego na przebudowie dróg gminnych położonych na ternie miasta Ryki, osiedle Jarmołówka,
  8. w sprawie powierzenia Gminie Kłoczew zadania zarządzania częścią publicznej drogi powiatowej Nr 1410L (ul. Klonowa w Kłoczewie),
  9. w sprawie realizacji zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa na kluczowych połączeniach drogowych powiatu ryckiego z powiatem garwolińskim i łukowskim poprzez przebudowę dróg powiatowych łączących drogę krajową Nr 17 z tymi powiatami”,
  10. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  11. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznaczono dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2015 roku na Powiat Rycki.  
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.      
Powrót