Tutaj jesteś Aktualności ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „Rozwój...

Aktualności

30-09-2015

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz w gminach Wilków, Stężyca i Ułęż”

Zdjęcie Artykułu

Informujemy, że zakończono realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz w gminach Wilków, Stężyca i Ułęż”. Projekt był realizowany przez powiat rycki i puławski oraz gminy Wilków, Stężyca i Ułęż. Powiat rycki pełnił rolę lidera. Łączna wartość projektu to 1 407 505 zł.

Celem projektu było upowszechnienie usług administracji samorządowej świadczonych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu ePUAP lub platform regionalnych. w ramach następujących działań: Cel ten został zrealizowany poprzez wdrażanie i modernizację systemów elektronicznego obiegu dokumentów, systemów wizualizacji elektronicznej danych geodezyjnych i zagospodarowania przestrzennego, zakup sprzętu do przetwarzania i archiwizowania dokumentów elektronicznych, szkolenie pracowników oraz utworzenie punktów nadawania profili zaufanych w systemie EPUAP.

Projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz w gminach Wilków, Stężyca i Ułęż”  realizowany jest w ramach Priorytetu V - Dobre rządzenie, Działania 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Powrót