Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje społeczne - Spotkania...

Aktualności

16-10-2015

Konsultacje społeczne - Spotkania fokusowe

Zdjęcie Artykułu

12 października 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” przeprowadziła spotkania fokusowe dotyczące rynku pracy. Do dyskusji zostali zaproszeni przedsiębiorcy, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Powiatowy Urząd Pracy w Rykach, Wójtowie i Burmistrzowie.

Drugie spotkanie dotyczyło aktywizacji społeczności lokalnej. W dyskusji tej udział wzięły organizacje pozarządowe, które najaktywniej działają na rzecz środowiska lokalnego. 

Podczas dyskusji w grupach fokusowych szczegółowo omówiono zagadnienia związane z możliwościami zatrudnienia osób w istniejących i nowych firmach, zakładania działalności gospodarczej, prowadzenia wspólnych działań w zakresie podnoszenia kompetencji rozwoju rynków zbytu i promocji. Między innymi poruszono zagadnienia takie jak: brak kadry, specjalistów, techników. Mimo zapotrzebowania przedsiębiorców nie można znaleźć osób do pracy.

Prowadzono dyskusję na temat aktywizacji organizacji pozarządowych możliwych obszarów wsparcia zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców gmin oraz miast Ryki, Dęblin, udziału samorządu terytorialnego i jednostek im podległych w rozwoju obszaru, na którym działa Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”. Szereg wniosków i uwag zgłoszonych przez przedstawicieli sektora gospodarczego, społecznego i publicznego zostanie uwzględnione w tworzonym dokumencie Lokalnej Strategii Rozwoju, który opracowuje Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Lokalna Grupa Działania nadal przyjmuje propozycje projektów, które mieszkańcy 6 gmin chcieliby realizować w latach 2016-2022 w ramach wsparcia jakie daje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Powrót