Tutaj jesteś Aktualności Powiatowe Uroczystości Upamiętniające...

Aktualności

12-11-2015

Powiatowe Uroczystości Upamiętniające 97. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Zdjęcie Artykułu

11 listopada w Rykach odbyły się Powiatowe Uroczystości Upamiętniające 97. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody rozpoczęły się pokazem w wykonaniu uczniów klasy wojskowej Zespołu Szkół w Sobieszynie. Następnie w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Rykach została odprawiona Mszą Św. w intencji Ojczyzny, którą celebrował proboszcz parafii ks. kanonik Krzysztof Czyrka.

Eucharystię poprzedził występ artystyczny młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach. Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem „Bojownikom o Wolność Ojczyzny”.

Dziś cieszymy się wolną Ojczyzną, a  każdy z nas może jej złożyć ważną ofiarę. Czasem będzie to zwykła, codzienna praca. Czasami wyciągnięcie ręki do skłóconego brata. Czasami  - pomoc innym, zaangażowanie się w jakieś wspólne działanie. Bo niepodległość to nie jest jednorazowe wydarzenie, dekret czy stronica z podręcznika historii. Niepodległość to wyraz naszej woli. To odpowiedź na pytanie: jakimi chcemy być Polakami, Patriotami, również tymi lokalnymi.  Niech każdy z nas w tym wspólnie malowanym obrazie, jakim jest Powiat Rycki, postawi swój choćby drobny, ale jasny akcent. A wtedy ten obraz - za rok, gdy się tu znów spotkamy - zajaśnieje jeszcze piękniejszym blaskiem lokalnej wspólnoty i jedności -powiedział w trakcie wystąpienia okolicznościowego Starosta Rycki Stanisław Jagiełło.

Uroczystości miały charakter patriotyczno-religijny z ceremoniałem wojskowym - wartą honorową, apelem pamięci oraz salwą honorową. W geście upamiętnienia wydarzeń z 11 listopada 1918 r. pod pomnikiem „ Bojownikom o Wolność Ojczyzny” licznie przybyłe delegacje m.in. organizacji kombatanckich, władz parlamentarnych i samorządowych, organizacji politycznych, służb mundurowych, stowarzyszeń, szkół i zakładów pracy złożyły wieńce i wiązanki. Od społeczności powiatu ryckiego wieniec złożyli: ks. kanonik Krzysztof Czyrka - dziekan dekanatu ryckiego, Stanisław Jagiełło - Starosta Rycki oraz Stanisław Miłosz - członek Zarządu Powiatu.

 

                                                          PODZIĘKOWANIA                                        

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom uroczystości 97. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości za udział i uczczenie swoją obecnością narodowego święta. Dziękuję:

-  Ks. kanonikowi Krzysztofowi Czyrce - dziekanowi Dekanatu Ryckiego oraz księżom prefektom za odprawienie mszy świętej i wygłoszenie homilii,

-  Pocztom Sztandarowym za uświetnienie uroczystości,

-  Kompanii Honorowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie za apel pamięci, salwę i wartę honorową,

-  Orkiestrze Dętej OSP w Rykach oraz Chórowi Parafialnemu za muzyczne uświetnienie święta,

-  Liturgicznej służbie ołtarza za asystę podczas Eucharystii,

-  Władzom parlamentarnym, samorządowym, organizacjom kombatanckim, politycznym, społecznym, zakładom pracy, uczelniom, placówkom oświatowym za udział i złożenie kwiatów,

-  Komendzie Powiatowej Policji za porządek i bezpieczeństwo,

-  Panu dyrektorowi Mariuszowi Grzelakowi oraz nauczycielom i uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Rykach za przygotowanie i zaprezentowanie programu artystycznego,

-  Panu dyrektorowi Krzysztofowi Ślósarzowi, nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie za pokazy, zabezpieczenie przemarszu oraz wystawienie warty honorowej,

-  Komendzie Hufca ZHP w Rykach, harcerzom za wystawienie warty honorowej i pomoc organizacyjną,

- pracownikom Starostwa Powiatowego za udział i pomoc w zorganizowaniu uroczystości,

-  serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom powiatu za uczestnictwo w uroczystości

 

Starosta Rycki

Stanisław Jagiełło

 
Powrót