Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje społeczne na obszarze...

Aktualności

19-11-2015

Konsultacje społeczne na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Zdjęcie Artykułu

9 listopada 2015 r. z inicjatywy naszego Stowarzyszenia przeprowadzone zostały konsultacje społeczne na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”. Przeprowadzono przegląd zasobów (Baza noclegowa, baza gastronomiczna, oferowane usługi dla turystów przez właścicieli obiektów, miejsca do wodowania kajaków, miejsca wypoczynku) obsługujących ruch turystyczny w Pradolinie Wieprza i miejsc, które mogłyby być przeznaczone do zagospodarowania na cele turystyczne.

W roku 2013 został zakończony projekt współpracy pt. „Utworzenie szlaku kajakowego Pradoliną Wieprza” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt współpracy zrealizowany został przez LGD „Zielony Pierścień”, LGD „Małe Mazowsze”, LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”. W ramach zrealizowanego projektu oznakowano szlak kajakowy, wydano folder promujący szlak w języku polskim i w języku angielskim, utworzono stronę internetową WWW.kajakiempowieprzu.pl, nakręcono film promujący bogactwo historyczne, przyrodnicze i kulturowe obszaru, który można obejrzeć na stronie internetowej WWW.kajakiempowieprzu.pl. Szacuje się na podstawie danych podmiotów prowadzących usługi turystyczne (wynajem kajaków), iż z produktu turystycznego skorzystało ok. 10.000 osób.

W roku 2014 projekt ten został wyróżniony w konkursie organizowanym przez Lubelską Organizację Turystyczną na najciekawszy produkt turystyczny województwa lubelskiego. 

Celem konsultacji społecznych było przebadanie i dyskusja na temat możliwości dalszego rozwoju turystyki w Pradolinie Wieprza.   Odwiedziliśmy miejscowości Drążgów, Białki Dolne, Kleszczówka, Sędowice, Bobrowniki, Dęblin. W konsultacjach społecznych udział wzięli przedstawiciele  samorządów terytorialnych Ryk i Dęblina, podmioty oferujące usługi turystyczne, przedstawiciele Wspólnoty Gruntowej Bobrowniki, Podwierzbie a także przedstawiciele LGD „Zielony Pierścień” i LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

W przyszłej perspektywie finansowej PROW 2014-2020  zamierzamy realizować projekt współpracy mający na celu rozwój i promocję usług turystycznych na obszarze 3 Lokalnych Grup Działania. 

Początek konsultacji społecznych rozpoczęliśmy w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Kośminie.  Tam zapoznaliśmy  się  z przykładem dobrej praktyki zagospodarowania terenu na cele turystyczne m.in. mogliśmy zobaczyć pole campingowe, pole namiotowe przystań kajakowa, obiekty sanitarne, infrastruktura wypoczynkowa.

Podczas konsultacji społecznych dyskutowano w kierunku:

1)      Lokalizacji Infrastruktury turystycznej

2)      Rodzaju infrastruktury turystycznej

3)      Od podmiotów prowadzących działalność w kierunku obsługi ruchu turystycznego zebrane zostały  informacje dotyczące zakresu świadczonych usług

4)      Promocji obszaru poprzez wydawnictwa,  publikacje

5)      Dyskusja nad przedstawionym przez mieszkańców Bobrownik projektem zagospodarowania terenów Wspólnoty Gruntowej Bobrowniki, Podwierzbie

6)      Czy istnieją możliwości poprawy i doposażenia istniejących miejsc wypoczynku

7)      Możliwości zagospodarowania terenów przy ujściu rzeki Wieprz do rzeki Wisła w Dęblinie oraz w obrębie Masów miasta Dęblin.

Powrót