Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu w...

Aktualności

25-11-2015

Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu w Rykach 2

Zdjęcie Artykułu

Przewodnicząca Rady Powiau zaprasza na XIII Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego - Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z X Sesji Rady Powiatu w Rykach, XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Rykach oraz XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Rykach.

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.

5. Zapytania i interpelacje radnych. 

6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych przez Powiat Rycki w roku szkolnym 2014/2015.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:

a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r.,

b) w sprawie ustalenia harmonogramu pracy aptek pełniących dyżury nocne oraz całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu ryckiego w okresie od 4 stycznia 2016 roku do 1 stycznia 2017 roku,

c) w sprawie konsultacji dotyczących programów polityki zdrowotnej, rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego zawartych w opracowaniu pn. „Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016 - 2021”,

d) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek na terenie Powiatu Ryckiego zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie sesji.      

Powrót