Tutaj jesteś Aktualności OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY...

Aktualności

10-12-2015

OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RYKACH

Zdjęcie Artykułu

Ryccy policjanci mają nową komendę. To czterokondygnacyjny nowoczesny budynek liczący blisko 2,5 tys. m2 powierzchni. To także funkcjonalne miejsce pracy ponad setki policjantów, a jednocześnie miejsce przyjazne dla interesantów i osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji to kwota około 11 mln. złotych

Środki przeznaczone na ten cel pochodziły z Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji oraz ze środków budżetowych. Uroczystego otwarcia nowej komendy dokonał 9 grudnia Komendant Główny Policji gen. insp. Krzysztof Gajewski.

 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Rykach. Nabożeństwo celebrował Jego Ekscelencja ks. Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda, a wzięli w nim udział Komendant Główny Policji gen. insp. Krzysztof Gajewski, przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, reprezentanci służb mundurowych, sądów, szefowie prokuratury oraz kadra kierownicza garnizonu Policji lubelskiej.

Kolejna część uroczystości przeniosła się na plac przed budynek nowej siedziby ryckich funkcjonariuszy przy ul. Dolnej 2.  Z zachowaniem ceremoniału został nadany Sztandar Komendzie Powiatowej Policji w Rykach.  Akt ufundowania Sztandaru odczytał Stanisław Jagiełło Starosta Rycki i zarazem  przewodniczący  Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru.

Następnie przyszedł czas na wbicie gwoździ honorowych. Aktu tego dokonał  Komendant Główny Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie,   przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, Komendant Powiatowy Policji w  Rykach, policjanci reprezentujący poszczególne korpusy, kapelan ryckich funkcjonariuszy, a także przedstawiciele związków zawodowych i pracownicy Policji.

Po poświęceniu sztandaru nastąpiła ceremonia jego przekazania z udziałem Komendanta Głównego Policji, Przewodniczącego  Społecznego Komitetu Fundacji  Sztandaru oraz Komendanta   Powiatowego Policji w Rykach.

Podczas swojego wystąpienia szef lubelskiego garnizonu Policji nadinsp. Dariusz Działo podkreślił,  że nadanie sztandaru to dowód zaufania dla policjantów i  uznania ich  ciężkiej pracy. Szczególne słowa podziękowania skierował do przedstawicieli lokalnych władz. „…Bez społecznej aprobaty, pomocy władz administracji rządowej i samorządowej, Policja nie mogłaby skutecznie wypełniać swoich ustawowych obowiązków. Dzięki determinacji, ogromnemu zaangażowaniu i wspólnemu wysiłkowi wielu osób, wszyscy możemy dzisiaj odczuć satysfakcję, że nasz garnizon wzbogacił się o taki obiekt…”   Ponadto komendant podkreślił, że wizerunek w oczach społeczeństwa kształtuje odpowiedzialna i otwarta na potrzeby obywateli codzienna służba, a wyniki pracy policjantów, zależą też od wsparcia instytucji współpracujących z Policją.

W programie dzisiejszych uroczystości zaplanowano także  uhonorowanie medalami za „Za zasługi dla Policji” oraz „Za zasługi dla Pożarnictwa”.

Za działanie na rzecz i w imieniu społeczności lokalnej w aspekcie poprawy bezpieczeństwa i wspieranie działań Policji medal „Za zasługi dla Policji” odebrali:  Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Starosta Rycki Stanisław Jagiełło, Burmistrz Miasta Dęblina VII Kadencji Stanisław Włodarczyk oraz proboszcz parafii p.w. Świętego Maksymiliana Marii Kolbe w Starym Bazanowie  i jednocześnie kapelan ryckich policjantów ks. Tadeusz Lament.

Z kolei za szczególne zaangażowanie i duży wkład pracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu ryckiego i okazywaną pomoc jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: kom. Robert Pawłowicz, asp. szt. Kazimierz Stefanek, sierż. szt. Hubert Kalbarczyk.

Otwarcie nowej komendy to  doskonała okazja do przekazania policjantom nowych radiowozów.  Są to dwa oznakowane pojazdy marki  KIAA  CEED oraz oznakowany Opel Insygnia wyposażony w videorejestrator. Samochody zostały zakupione dzięki przychylności  i środkom  pozyskanym w części  z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz ze środków Komendy Głównej Policji. Ze środków KGP został także zakupiony nieoznakowany radiowóz marki Opel Astra.

Kluczyki do poświęconych służbowych pojazdów wręczył ryckim funkcjonariuszom  Komendant Główny Policji,  Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta oraz Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi i poświęcenie budynku nowej Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

Pani Elżbieta Rusinak Naczelnik Wydziału Profilaktyki w Departamencie Porządku Publicznego MSWiA powiedziała, że  nadanie sztandaru ryckiej jednostce i wybudowanie nowej komendy  to ważny i wzorcowy przykład partnerstwa wszystkich tych, którym na sercu leży bezpieczeństwo. Odczytując list  Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego przytoczyła słowa podziękowania  za zaangażowanie i profesjonalizm policjantów w wykonywaniu codziennej służby na rzecz Polski i jej obywateli: „Wasza służba i praca pozwalają Polakom i Polkom na coraz większe poczucie bezpieczeństwa”.

Z kolei  Komendant Główny Policji - gen. insp. Krzysztof Gajewski powiedział: „Tak licznie dziś zgromadzona reprezentacja przyjaciół Policji świadczy o tym, że nie jesteśmy sami i że dzięki temu, możemy dobrze wykonywać swoje obowiązki. Życzę wam, by ta nowa komenda służyła jak najdłużej zarówno Wam, jak i społeczności powiatu ryckiego” .

Po oficjalnej ceremonii otwarcia komendy,  szef lubelskiego garnizonu -  nadinsp. Dariusz Działo zaprosił przybyłych gości do obejrzenia obiektu.  Zwiedzając pomieszczenia służbowe, wszyscy mieli okazję zobaczyć, jak pracują policjanci w nowej jednostce.

Nowa Komenda Powiatowa Policji w Rykach to czterokondygnacyjny, przestronny i jednocześnie funkcjonalny obiekt. Jego powierzchnia użytkowa to prawie 2,5 tys. m2. Oprócz nowocześnie wyposażonych pokoi wewnątrz znajduje się także nowe stanowisko kierowania, poczekalnia, recepcja, punkt przyjęć interesantów, sala odpraw, siłownia, szatnie, magazyn broni, kancelaria, strzelnica oraz boksy dla psów służbowych. Ponadto budynek posiada najnowszy system telekomunikacyjny oraz monitoring. Dużym udogodnieniem jest plac parkingowy dla policjantów i interesantów. Budynek jest również przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Koszt inwestycji to blisko 11 mln. złotych. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodziły z Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji oraz ze środków budżetowych.

 

Źródło informacji oraz zdjęcia: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 

OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RYKACH

Powrót