Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XIV Sesję Rady Powiatu...

Aktualności

18-12-2015

Zaproszenie na XIV Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Przewodnicząca Rady Powiatu zaprasza na XIV Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2015 r. /wtorek/ o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego - Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

1.         Otwarcie sesji.

2.         Ustalenie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu w Rykach.  

4.         Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
w okresie od ostatniej sesji.

5.         Zapytania i interpelacje radnych.

6.         Przyjęcie „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Ryckiego”.

7.         Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:

a)   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

b)   w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r.,

c)    w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

8.         Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

9.         Wolne wnioski.

10.     Zamknięcie sesji.

Powrót