Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XV Sesję Rady Powiatu...

Aktualności

28-12-2015

Zaproszenie na XV Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Przewodnicząca Rady Powiatu zaprasza na XV Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego - Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

 Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 4. Zapytania i interpelacje radnych. 
 5. Przyjęcie Strategii rozwoju lokalnego powiatu ryckiego na lata 2015-2022.
 6. Przedstawienie informacji z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki.
 7. Przedstawienie informacji o realizacji zadań w zakresie drogownictwa i przygotowania do sezonu zimowego.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie ustalenia jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pn. „Pływalnia Powiatowa w Rykach” na 2016 rok.
 11. Uchwalenie budżetu powiatu na rok 2016:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
  2. przedstawienie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
  3. przedstawienie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego
   w projekcie uchwały budżetowej wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
  4. odczytanie opinii Komisji stałych Rady Powiatu i wniosków radnych,
  5. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji stałych i wniosków radnych,
  6. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  7. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.
Powrót