Tutaj jesteś Aktualności Modernizacja dróg powiatowych w...

Aktualności

08-01-2016

Modernizacja dróg powiatowych w miejscowościach Padarz i Janopol

Zdjęcie Artykułu

Kolejną inwestycją drogową zrealizowaną przez Powiat Rycki w 2015r. było zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421L w m. Padarz i drogi powiatowej Nr 1410L w m. Janopol”. Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie 258.389,61 zł.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych wielokrotnie informował o bardzo złym stanie technicznych owych dróg. Liczne dziury i uszkodzenia asfaltu powodowały to, że na bieżącą naprawę nawierzchni przeznaczane były z roku na rok coraz większe środki z budżetu powiatu- mówi Starosta Rycki Stanisław Jagiełło - Na początku 2015 r. Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu tzw. oszczędności poprzetargowych jakie pojawią się w ciągu roku, na realizacje tej inwestycji. Również Wójt Gminy Kłoczew przyłączył się do naszej inicjatywy i dołożył środki finansowe, dzięki czemu mieszkańcy gminy mogą bezpiecznie i wygodnie przemieszczać się na po drogach powiatowych w miejscowości Padarz i Janopol.
 
W ramach zadania przebudowano dwa fragmenty ciągów dróg powiatowych. Na drodze powiatowej Nr 1421L w miejscowości Padarz na odcinku 600 mb mechaniczne wyrównano istniejącą podbudowę kamieniem łamanym, oczyszczono mechanicznie nawierzchnię, skroplono asfaltem, wyrównano istniejącą podbudowę mieszanką mineralno-bitumiczną oraz wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych. Wykonano również pobocza utwardzone kruszywem po obu stronach jezdni na szerokości 0,5 m oraz wykonano plantowanie poboczy z uzupełnieniem materiałem miejscowym.
 
Na drodze powiatowej Nr 1410L w miejscowości Janopol na odcinku 450 mb oczyszczono mechaniczne nawierzchnię, skropiono asfaltem, wyrównano istniejącą podbudowę mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, wyrównano przełom oraz wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Wykonano również pobocza utwardzonych kruszywem po obu stronach jezdni na szerokości 0,5 m.
 
Odbiór prac odbył się 14 grudnia 2015 r., uczestniczyli w nim: członek Zarządu Powiatu - Antoni Całka, Skarbnik Powiatu - Jadwiga Trzcińska, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Starostwa Powiatowego w Rykach - Aneta Ochal, pracownik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Starostwa Powiatowego w Rykach - Krzysztof Pomarkiewicz,  właściciel Zakładu Budowy Wodociągów i Kanalizacji w Markuszowie ( wykonawca inwestycji) - Marek Zadura, kierownik budowy - Antoni Żak,Przedstawiciel Gminy Kłoczew- Jarosław Walasek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach/Inspektor nadzoru inwestorskiego - Bartłomiej Kępka, pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach - Marcin Kostyra. 
 

Modernizacja dróg powiatowych w miejscowościach Padarz i Janopol

Powrót